• Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: S/CO

Lidský virus imunodeficience (HIV), původce Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), náleží do rodiny retrovirů. HIV se může přenášet kontaminovanou krví a krevními produkty, při sexuálním kontaktu nebo může matka infikovat HIV své dítě před, v průběhu nebo po porodu.

Dosud byly identifikovány 2 typy virů deficitu lidské imunity, nazývané HIV‑1 a HIV‑2. Popsány byly různé subtypy známých HI‑virů, které mají odlišnou geografickou distribuci. Protilátky proti HIV proteinům, značící přítomnost infekce HIV, lze nalézt v séru obvykle 6‑12 týdnů po infekci. Detekcí HIV‑1antigenu p24 ve vzorcích krve pacientů, infikovaných v nedávné době, s velkou virovou zátěží, může být HIV infekce detekována o 6 dnů dříve než tomu je u tradičních souprav s protilátkami. Protilátky proti HIV a antigenu p24 mohou být detekovány současně použitím stanovení 4. generace. To vede ke zlepšené citlivosti a tudíž zkrácení diagnostického okna v porovnání se stanovením anti-HIV.1 Elecsys HIV combi umožňuje současnou detekci HIV-1 p24 antigenu a protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v jednom stanovení. Opakovaně reaktivní vzorky musí být konfirmovány podle doporučených konfirmačních algoritmů.

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

negativní
  < 0,90
hraniční. ≥0,90 - < 1,0

reaktivní. ≥ 1,0

Výsledkový list obsahuje interpretaci laboratorního nálezu a eventuelně doporučení ke konfirmačnímu vyšetření v NRL.


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved