Nově budeme vyšetřovat analyt NT-proBNP namísto BNP

Dovolujeme si Vás touto cestou upozornit, že počínaje dnem 11.11.2019 dochází ke změně ve stanovení analytu BNP. Nově budeme vyšetřovat  analyt NT-pro BNP namísto BNP

NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Z klinického hlediska má totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Zároveň má delší biologický poločas (60–120 minut) než BNP (22 minut) a také stanovení NT-proBNP klade mnohem menší nároky na preanalytickou fázi. Analýza není ovlivněna podáváním syntetických BNP. Degradace NT-proBNP není inhibována léky z nové skupiny inhibitorů angiontenzinového receptoru – neprilyzinu.

V klinické praxi se používá jako diagnostický a prognostický kardiální biomarker. Jeho stanovení má vysokou negativní prediktivní hodnotu. Je využíván zejména v diferenciální diagnostice srdečního selhání a stal se součástí kardiologických guidelines.

Pro analýzu je možné použít sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo pomocí zkumavek se separačním gelem, stejně jako je možné použít plazmu (Li-, NH4‑heparinizovaná, K2‑EDTA a K3‑EDTA plazma).

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na tel. číslech:

602 542 214 (RNDr.Václav Malínek)
601 575 236 (Mgr.Jana Janatová)

 

  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved