Ukončení vyšetřování plazmatické reninové aktivity (PRA)

od 1. 6. 2020 ukončujeme stanovování plasmatické reninové aktivity (PRA) v imunoanalytické laboratoři společnosti Vaše laboratoře s.r.o. Důvodem tohoto kroku je ukončení používání RIA metod a nedostupnost souprav na toto stanovení pro jinou metodiku. Další informace naleznete zde.

  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved