Nová screeningová metoda Gastro-profil

Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie zařadila v lednu 2021 do své nabídky novou screeningovou metodu Gastro-profil. Jde o metodu na principu imunoblotu, která semikvantitativně detekuje protilátky proti tkáňové transglutamináze, proti deamidovaným epitopům rekombinantního fúzního proteinu GAF-3X (analog gliadinu), proti mannanům kvasinek S. cerevisiae (ASCA), proti nativnímu antigenu parietálních buněk (APCA) a proti rekombinantnímu vnitřnímu faktoru (IFA).

Účelem této metody je při nespecifických klinických obtížích souvisejících se zažívacím traktem nasměrovat diagnostiku směrem k celiakii, nespecifickému střevnímu zánětu (především Crohnově chorobě) či autoimunitní gastritidě (resp. perniciózní anémii). S výjimkou APCA a IFA jsou protilátky vyšetřeny jak ve třídě IgA, tak ve třídě IgG, vzhledem k tomu, že zvláště celiakie je často provázena selektivním deficitem IgA.

K vyšetření je potřeba odběr srážlivé krve; výsledky budou dodány nejpozději do 14 dní od doručení do laboratoře.
  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved