Nově zavedené testy protilátek asociovaných s diabetem mellitem I. typu (DM I)

Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie vyšetřuje nově od dubna 2021 protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (a-GAD) a protilátky proti tyrosin fosfatáze (a-IA2).

A-GAD jsou detekovatelné až u 90% pacientů s diagnózou diabetes mellitus I a to až několik let před nástupem klinických symptomů této nemoci. Indikují tak vysoké riziko diabetu jak u dětí, tak u dospělých, u kterých indikuje latentní autoimunitní diabetes (LADA). Výjimečně mohou být zachyceny i u zdravé populace (asi 2%). Vzhledem k tomu, že nejvyšší aktivity enzymu GAD byla detekovány v mozku, mohou se tyto protilátky vyskytovat i u autoimunitních onemocnění tohoto orgánu. Vysoké hladiny protilátky byly zjištěny asi u 60% pacientů se vzácným Stiff-man syndromem, ale nalézají se i u jiných autoimunitních onemocnění endokrinních žláz.

A-IA2 jsou detekovány u 50 – 80% pacientů s nově diagnostikovaným diabetem mellitem I a stejně jako a-GAD jsou známkou vysokého rizika manifestace tohoto onemocnění. U dětí indikují riziko jeho rychlé progrese. Protilátky postupně klesají s věkem.

Kombinovaná citlivost přítomnosti protilátek pro diagnostiku DM I (převzato z materiálů Beckman Coulter):
a-IA2 + a-GAD asi 92%

Riziko rozvoje diabetu do 5 let u příbuzných pacientů s DM I s pozitivitou protilátek (převzato z materiálů Beckman Coulter):
a-GAD asi 50%
a-IA2 asi 80%


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved