• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: Moč
  • Jednotka: mmol/den

Urea je vylučována glomerulární filtrací, v malém množství zpětně difunduje v dis- tálním tubulu. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování je mírou katabolismu bílkovin i rychlosti glukoneogeneze u hyper-metabolických stavů.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Encyklopedie laboratorní medicíny

Referenční hodnoty

0 –  týden
1 týden – 2 měsíce
2 měsíce – 1 rok
1 – 15 let
> 15 let
2,5 – 3,3 mmol/den
10 – 17 mmol/den
29 – 123 mmol/den
67 – 333 mmol/den
67 – 583 mmol/den


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved