• Materiál: Srážlivá krev

Stručná charakteristika: E antigen hepatitidy B (HBeAg) a protilátky proti němu (antiHBe) se objevují v souvislosti s virovou infekcí hepatitidy B.1

HBeAg je poprvé detekovatelný v časné fázi virové infekce hepatitidy B poté, kdy se objeví povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg).2 Při akutní infekci v průběhu virové replikace titry obou těchto antigenů prudce stoupnou. Sérokonverze HBeAg na antiHBe v průběhu akutní infekce hepatitidy B je obvykle známkou odeznění infekce a snížení míry infekčnosti.

Dostupnost pro rutinní vyšetření: pondělí – pátek

Odezva pro rutinní vyšetření: do druhého dne

Odezva pro statim: neprovádí se statimově

Poznámka: Laboratoř uchovává zamrazené sérum pacienta po analýze 30 dnů.

Interpretační kritéria

1. NEGATIVNÍ: <1,0 S/CO
2. REAKTIVNÍ: ≥1,0 S/CO (nutno konfirmovat)

Interpretace výsledku

Výsledkový list obsahuje zhodnocení laboratorního nálezu a eventuálně doporučení.