• Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost antigenu
  • Materiál: suchý výtěr v nádobce

Onemocnění (COVID-19) je infekční nemoc vyvolaná  koronavirem.
Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, se nazývá koronavirus 2. typu způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Virus se šíří převážně kontaktem s infikovanou osobou kapénkami vytvářenými při kašli nebo kýchnutí, kapkami slin nebo sekretem z nosu. Infekce SARS-CoV-2 může vyvolávat mírné příznaky zahrnující rýmu, bolest v krku, kašel a horečku. U některých osob však může mít těžší průběh a může vést k pneumonii nebo k potížím s dýcháním.

Tento test identifikuje přítomnost viru SARS-CoV-2 ve vzorku metodou detekce antigenu nukleokapsidového proteinu. Tento antigen je detekovatelný ve vzorcích z horních dýchacích cest během akutní fáze infekce.

Inkubační doba 2–14 dní od expozice, většinou 4–5 dní po expozici.

Dostupnost pro rutinní vyšetření: dle místa odběru (viz webové stránky)
Dostupnost pro statim: neprovádí se statimově
Odezva pro rutinní vyšetření: dle místa odběru
Odezva pro statim: neprovádí se statimově

Přístroj/výrobce

Liaison XL/Diasorin

Doba odezvy

dle místa odběru

Zdroj

Příbalový leták výrobce

Interpretace výsledku

Výsledkový list obsahuje zhodnocení laboratorního nálezu a eventuálně doporučení.

Referenční hodnoty

NEGATIVNÍ: neprokázán antigen
POZITIVNÍ:prokázán antigen