Nové vyšetření - Mutační analýza exonu 9 genu CALR

Kalretikulin je vysoce konzervovaný chaperonový protein v endoplazmatickém retikulu, který se významně podílí na regulaci signální transdukce. Mutace genu CALR vedou ke konstitutivní aktivaci signálních drah, jsou přímým spouštěčem expanze linie megakaryocytů, která vede ke vzniku myeloproliferativních onemocnění (MPN).

Somatické mutace kalretikulinu nebyly reportovány u nemocných s polycytémií vera (PV), naproti tomu u JAK2-negativních pacientů je lze najít zhruba v 70 % případů esenciální trombocytémie (ET) a 60-80 % případů primární myelofibrózy (PMF). Vzácně se mohou objevit u pacientů s onemocněním CMML, atypickým CML, AML nebo MDS.

Metodou PCR s následnou fragmentační analýzou pomocí kapilární elektroforézy lze detekovat dvě nejčastější posunové mutace v exonu 9 genu pro kalretikulin, a to 52-bp deleci - typ1 (cca u 53 % pacientů) a 5-bp inzerci - typ2 (cca u 32 % pacientů), které posouvají čtecí rámec a způsobují tvorbu proteinu se změněnou C-terminální doménou vážící vápník. Ostatní patogenní mutace jsou vzácné.

Vyšetření exonu 9 genu CALR zjednoduší konfirmační proces a zvýší diagnostickou přesnost u pacientů s MPN, kteří jsou BCR/ABL a JAK2V617F negativní. Současná klasifikační kritéria WHO*) doporučují sledování dalších změn, do velkých (hlavních) diagnostických kritérií pro ET a PMF je zahrnuta přítomnost JAK2, MPL nebo CALR mutace (viz tabulka). Detekce jedné z mutací (JAK2, MPL, CALR) je užitečným nástrojem pro rozlišení klonálního onemocnění od reaktivní leukocytózy a trombocytózy.

Zjištění mutací CALR genu rovněž slouží jako pomocný prognostický marker, jsou většinou spojeny s příznivou změnou u MPN oproti mutacím JAK2V617F a MPL. Nemocní s ET a přítomnou CALR mutací mají nižší riziko tvorby sraženin než JAK2 nebo MPL pozitivní. U nemocných s PMF byla mutace CALR asociována s delší dobou přežití. Naproti tomu u negativní nález mutací v genu CALR, JAK2V617F a MPL (tzv. triple negativní PMF) je spojen s kratší dobou přežití a horší prognózou.

Přehled výskytu mutací jednotlivých genů u myeloproliferativní neoplázie (MPN) (frekvence v %)
JAK2 (V617F)JAK2 (exon12)MPLCALR
 PV (polycytémia vera)95-1003-500
 ET (esenciální trombocytémie)50-6503-525
 PMF (primární myelofibróza)40-7005-1035

*) Barbui T. et al.: The 2016 WHO classification and diagnostic criteria for myeloproliferative neoplasms: document summary and indepth discussion. Blood Cancer Journal 2018, 8:15.

Druh veličiny:přítomnost/nepřítomnost mutace
Jednotka:-
Klíč NČLP:-
Materiál k analýze:  nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
Stabilita v krvi:4-8°C: 7d, -20°C: 6m
Poznámka:není nutno být na lačno
Odběr:2-5 ml nesrážlivé periferní krve. Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou (K-EDTA, citrát sodný). !Neodebírat do lithium heparinu!

Referenční hodnoty:
negativní- u pacienta nebyla detekována delece/inzerce v exonu 9 genu CALR
pozitivní- u pacienta byla detekována delece 52 bp (typ 1) v exonu 9 genu CALR
pozitivní- u pacienta byla detekována inzerce 5 bp (typ 2) v exonu 9 genu CALR

Negativní výsledek analýzy nevylučuje zcela možnost myeloproliferativního onemocnění, protože vzácné mutace (bodové mutace a inzerce/delece mimo exon 9) genu CALR test nezachytí. U 10-15 % osob s ET nebo PMF není detekována mutace JAK2, MPL ani CALR.
  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved