Skip to main content

Vyšetření protilátek IgG a IgM proti virové hepatitidě E

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v České republice, podobně jako v rozvinutých zemích Evropy, narůstal v posledních letech počet onemocnění virovou hepatitidou E (HEV). Onemocnění hepatitidou E bylo dříve spojováno s cestováním do zemí s horší kvalitou pitné vody, poslední dobou ovšem narůstá počet nákaz získaných v tuzemsku.

Původcem virové hepatitidy E je RNA virus z čeledi Hepeviridae, odolný k vnějšímu prostředí.  Onemocnění se přenáší fekálně-orální cestou a vyznačuje se poměrně dlouhou inkubační dobou v rozmezí 2–8 týdnů, průměrně 35 dní. Vnímavost k nákaze je všeobecná, doživotní imunita po prodělané infekci není jednoznačně objasněna.

V posledních letech je v ČR každoročně hlášeno okolo 200–400 HEV.

Proto mikrobiologická laboratoř zavedla vyšetření protilátek IgG i IgM proti virové hepatitidě E.

MUDr. Hana Štroblová, vedoucí mikrobiologické laboratoře
  • Vytvořeno dne .