Skip to main content

Přímý průkaz B. pertussis a B. parapertussis metodou PCR

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v březnu 2022 byla ukončena výroba aglutinogenu Bordetella parapertussis v ČR. Vzhledem k nedostupnosti diagnostik Mikrobiologická laboratoř ukončila vyšetřování těchto protilátek.

Dle doporučení NRL budeme provádět přímý průkaz Bordetella pertussis i B. parapertussis metodou PCR z výtěrů z nosohltanu (stejný postup odběru jako pro Covid 19).

Prosím, odebírejte do sterilní odběrové zkumavky s tamponem na drátku. Musí se jednat o soupravu bez transportního média (na vyžádání dodá laboratoř).

Podmínky odběru: odebírat co nejdříve po vyslovení podezření na pertusi/parapertusi. Vyšetřovaná osoba nesmí před odběrem pít, jíst, kouřit, čistit si zuby, žvýkat žvýkačku. Tampón jemně, bez násilí zasuňte přes nosní průduch těsně podél nosní přepážky a po spodní stěně nosní dutiny až k zadní stěně nasofaryngu. Několikrát jemně pootočte a tampón vytáhněte. Odebraný vzorek co nejrychleji transportujte do laboratoře (do 24 hodin při +2°C až 8°C).

MUDr. Hana Štroblová, vedoucí mikrobiologické laboratoře
  • Vytvořeno dne .