Skip to main content

Změna jednotky protrombinového času

Vzhledem k přechodu naší laboratoře na nový typ koagulometru a na základě doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP k vyjadřování výsledků protrombinového času přestávají být s platností od 19.10.2022 vydávány výsledky protrombinového času v % normální koagulační aktivity odvozené z kalibrační křivky směsné normální plazmy.

Výsledky protrombinového času budou nadále vydávány v hodnotách ratio a INR, přičemž INR je upřednostňováno u pacientů léčených kumarinovými preparáty. V případě, kdy laboratoř nemá k dispozici údaje o léčbě pacientů, je na úvaze ošetřujícího lékaře, jak bude výsledek interpretovat.

Věříme, že vám toto opatření nezpůsobí komplikace a neovlivní naši dosavadní spolupráci.

V případě dotazů se můžete obrátit na vedoucího biochemické a hematologické laboratoře, RNDr. Václava Malínka, tel. 602 542 214, případně ředitelku pro laboratorní obory Mgr. Janu Janatovou, tel. 601 575 236.
  • Vytvořeno dne .