Seznam aktualizací laboratorní příručky

Verze:   v19
Platnost od:   15.10.2021
Popis aktualizace/změny:   Akualizace telefonních čísel
 • přečíslování veškerých "pevných" telefonních linek v rámci společnosti
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v18
Platnost od:   30.6.2021
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření
 • JAK2: Janusova kináza 2 – mutace v exonu 12
Navrhl:   Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Provedl:   Mgr. Petra Lučná, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v17
Platnost od:   8.6.2021
Popis aktualizace/změny:   Modifikace vyšetření
 • Folát
 • Parathormon – intaktní
 • Vitamín B12
 • Homocystein
 • AGCA (anti goblet cell antibody)
 • APAA (anti pancreas acinus antibody)
Navrhl:   RNDr. Malínek Václav, RNDr. Burešová Ivana
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v16
Platnost od:   18.5.2021
Popis aktualizace/změny:   Modifikace vyšetření
 • Anti HAV IgM
 • Anti HAV IgG
 • Anti HBc
 • Anti Hbe
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Bordetella parapertusis Ab
 • Bordetella IgG, IgA -WB
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • EBV/VCA IgG
 • EBV/VCA IgM
 • EBNA IgG
 • HBeAg
 • HBsAg
 • Helicobacter pyrolli IgG, IgA-WB
 • HSV typ 1,2 IgG,IgM
 • HIV Ab/Ag antigen a protilátky
 • Parvovirus B19 IG,IgM
 • Tetanus
 • Toxoplasma gondii IgG,IgM protilátky
Navrhl:   MUDr. Hana Štroblová
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v15
Platnost od:   28.4.2021
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření
 • Mutační analýza exonu 9 genu CALR
 • Anonymní DNA test otcovství
Navrhl:   Mgr. Zemánek Michal, Ph.D.
Provedl:   Mgr. Petra Lučná, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v14
Platnost od:   16.4.2021
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření
 • Digoxin
Navrhl:   Mgr. Jana Janatová
Provedl:   Mgr. Petra Lučná, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v13
Platnost od:   26.3.2021
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření
 • Karbamazepin
 • Kyselina valproová
Navrhl:   Mgr. Jana Janatová
Provedl:   Mgr. Petra Lučná, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v12
Platnost od:   16.3.2021
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření
 • Polymorfismus v receptoru pro folikul stimulační hormon (FSHr)
Navrhl:   Mgr. Zemánek Michal, Ph.D.
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v11
Platnost od:   19.1.2021
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření
 • SARS-CoV-2 S1/S2 IgG, IgM
 • SARS-CoV-2 Ag
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v10
Platnost od:   20.11.2020
Popis aktualizace/změny:   Modifikace vyšetření
 • Troponin I ultrasensitivní (hsTn-I)
Úpravy a doplnění
 • Identifikace laboratoře a důležité údaje/Personální odborné zastoupení
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v09
Platnost od:   1.11.2020
Popis aktualizace/změny:   Modifikace vyšetření
 • P1NP
 • CTx
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v08
Platnost od:   11.08.2020
Popis aktualizace/změny:   Modifikace vyšetření - korekce referenčních mezí
 • DHEA-S
 • Růstový hormon
 • LH
 • SHBG
 • Testosteron
 • IGF-1
 • Progesteron
 • Estradiol
 • Renin

Změna odborného garanta 813 v části
"Identifikace laboratoře a důležité údaje"

Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v07
Platnost od:   03.06.2020
Popis aktualizace/změny:   Modifikace vyšetření
 • 17 alfa- hydroxyprogesteron (17-OH progesteron)
 • Parathormon – intaktní
 • Aldosteron
 • Delta 4-androstendion
 • Volný testosteron
 • Renin

Doplnění vyšetření
 • 1-84 Parathormon – biointaktní
 • SARS-Cov-2 (Covid-19)
   

Odstranění vyšetření

 • PRA – Plazmatická reninová aktivita
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v06
Platnost od:   25.02.2020
Popis aktualizace/změny:   Doplnění a modifikace vyšetření v sekci
 • Osteáza (iALP - kostní izoenzym)
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v05
Platnost od:   16.01.2020
Popis aktualizace/změny:   Aktualizace dokumentu příručky v kapitole:
 • Preanalytická fáze – manuál pro odběry primárních vzorků
  • Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Navrhl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v04
Platnost od:   20.11.2019
Popis aktualizace/změny:   Doplnění a modifikace vyšetření v sekci
"Mikrobiologie a serologie"
 • Anti HAV IgG, IgM 
 • Anti HBc 
 • Anti HBe
 • Anti HBs
 • Anti HCV 
 • Bordetella parapertussis Ab 
 • Bordetella pertussis toxin IgG, IgA 
 • Bordetella pertussis IgG, IgA – western blot
 • Borrelia burgdorferi IgG a IgM EIA a WB
 • CMV IgG a IgM 
 • EBV/VCA IgG, IgM, EBNA IgG 
 • HBeAg HBsAg 
 • Helicobacter pylori IgG a IgA -WB 
 • Herpes simplex (HSV) typ 1, 2 IgG, IgM
 • HIV Ab/Ag antigen a protilátky 
 • Chlamydophila pneumoniae IgG, IgA, IgM –ELISA a WB
 • Chlamydia trachomatis IgG, IgA, IgM – ELISA a WB
 • Klíšťová encefalitida Ig (IgG) a IgM
 • Mycoplasma pneumonia IgG, IgA, IgM 
 • Parotitida IgG, IgM
 • Parvovirus B19 IgG, IgM
 • Syphilis Ig a RPR
 • Tetanus 
 • Toxocara IgG, avidita
 • Toxoplasma gondii IgG, IgM protilátky (avidita IgG)
 • Varicella zoster virus (VZV) IgG, IgM
 • Yersinia enterocolitica IgA, IgG ELISA a WB
 • ZOONÓZY – Listeria monocytogenes O – I, II, Listeria ivanovii O – V, 
  Brucella abortus, Francisella tularensis 

Doplnění a modifikace vyšetření v sekci
"Bakteriologie (kultivace + citlivost)"

 • Chlamydia trachomatis+Neisseria gonorrhoeae
 • Punktát 
Navrhl:   MUDr. Hana Štroblová
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v03
Platnost od:   11.10.2019
Popis aktualizace/změny:   Změna metodiky pro stanovení protilátek proti gliadinu ve třídě IgA a IgG
Doplnění nového vyšetření: Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) 
 
Navrhl:   RNDr. Burešová Ivana, Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v02
Platnost od:   16.9.2019
Popis aktualizace/změny:   Doplnění vyšetření v sekci "Průtoková cytometrie a imunologie"
 • Anti-GBM IgG
 • a-MCV IgG
 • Anti-SS-A/Ro IgG
 • Anti-SS-B/La IgG
 • Protilátky proti vnitřnímu faktoru
 • AMA-M2
 • APCA, Protilátky proti parietálním buňkám
 • MYO – profil
 • RF IgA
 • RF IgG
 • RF IgM
 • SS – profil
 • Tryptáza
Navrhl:   RNDr. Burešová Ivana
Provedl:   Ing. Lučný David, manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 

Verze:   v01
Platnost od:   17.6.2019
Popis aktualizace/změny:   Nová LP Vaše laboratoře
Provedl:   Manažer kvality
Schválil:   Mgr. Janatová Jana

 


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved