Skip to main content
lékaři, zdravotní personál, ...

Informace pro odborníky

Vaše laboratoře s.r.o. je soukromou ambulantní laboratoří poskytující laboratorní služby především ambulantním specialistům.
U některých specializovanějších vyšetření neakutního charakteru spolupracujeme také s lůžkovými zařízeními v rámci Zlínského kraje.

V oblasti molekulární biologie a cytogenetiky jsme jedinou laboratoří provádějící tato vyšetření ve Zlínském kraji. Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie nabízí komplexní panel vyšetření z oblasti hematologie, včetně onkologické.

Každé pracoviště je vedeno atestovaným pracovníkem. Na našich pracovištích jsou výhradně používána diagnostika splňující požadavky IVD direktivy.

Kvalita dosahovaných výsledků je kontrolována systémem interní kontroly kvality, který je založen na statistickém zpracování pomocí programu Unity Real Time online (Bio-Rad, USA). Externí kontrola kvality je zajišťována účastí v systémech SEKK (ČR), RfB (Německo), Oncocheck (Francie) a UKNEQAS (Velká Británie). Působíme také jako porovnávací laboratoř pro některá vyšetření prováděná na pracovištích akreditovaných dle ISO 15189.

Ke kvalitě vyšetřovacího procesu se snažíme přispět také prostřednictvím vlastní svozové služby, kdy vzorky jsou do laboratoře doručovány za jasně definovaných podmínek.

Naše možnosti, naše služby

široké spektrum laboratorních vyšetření

V současné době laboratoř poskytuje služby spolupracujícím lékařům prostřednictvím několika odběrových míst a také několika satelitních laboratoří.

přehled jednotlivých vyšetření

odběrový materiál a žádanky
Přehled aktivně využívaných žádanek pro jednotlivé segmenty činnosti společnosti ...

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Požadavkové listy (Vaše laboratoře s.r.o.) Soubory

laboratorní noviny
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Laboratorní zpravodaj/noviny, kterým se budeme snažit přispět k  lepší spolupráci mezi vašimi klinickými pracovišti a námi, jako pracovišti laboratorního komplementu.

Laboratorní medicína se neustále rozvíjí a je naší snahou vám nabízet nejen dobrý rutinní servis, ale přinášet i novinky, které mohou péči o vaše pacienty pozitivně ovlivnit. Nejde nám o to, abychom vás zahltili informacemi, ale spíše o to abychom vás inspirovali a možná i trochu usnadnili orientaci v nových možnostech laboratorního testování.

Laboratorní noviny Soubory

Laboratorní noviny 23/2024

Updated on 24 duben 2024

Laboratorní noviny 22/2023

Updated on 25 říjen 2023

Laboratorní noviny 21/2023

Updated on 11 duben 2023

Laboratorní noviny 20/2022

Updated on 15 listopad 2022

Laboratorní noviny 19/2022

Updated on 25 duben 2022

Laboratorní noviny 18/2021

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 17/2021

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 16/2020

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 15/2020

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 14/2019

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 13/2019

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 12/2018

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 11/2018

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 10/2017

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 09/2017

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 08/2016

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 07/2016

Updated on 30 listopad 2021

Laboratorní noviny 06/2015

Updated on 17 květen 2019

Laboratorní noviny 05/2015

Updated on 17 květen 2019

Laboratorní noviny 04/2014

Updated on 17 květen 2019

Laboratorní noviny 03/2014

Updated on 17 květen 2019

Laboratorní noviny 02/2013

Updated on 17 květen 2019

Laboratorní noviny 01/2013

Updated on 17 květen 2019

svoz odebraného biologického materiálu
Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů Zlínského kraje a částečně Olomouckého kraje. Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. Do laboratoře je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích. Materiál pro OKBH dodaný svozem do 13.30 hodin je zpracován ještě v den odběru.

Svoz zajišťují svozová auta, dle rozpisu tras. Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 571 666 321.

Mimořádné odběry mimo pravidelný svoz hlaste na tel. čísle 602 264 514.
elektronická komunikace – odesílání výsledků (MISE)
Naše společnost nabízí lékařům možnost předávání výsledků v elektronické podobě systémem MISE firmy Stapro s.r.o. Tento systém zajišťuje zabezpečené předávání zdravotnických dat a zpráv po Internetu a to v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Soubory s výsledky v datovém formátu xml mohou být po doručení k lékaři importovány přímo do jeho informačního systému. Naše společnost je také zapojena do projektu e-Health (projekt VZP ČR v oblasti elektronické komunikace).
elektronická komunikace – WebLIMS
Základní charakteristiky
 • Okamžitý zabezpečený přístup k pacientským datům
 • Snadné vytvoření elektronické žádanky
 • Zabezpečení materiálu čárovým kódem
 • Zjednodušení práce lékaře a sestry
 • Informace o nadbytečných vyšetřeních
 • Vysoký stupeň ochrany citlivých pacientských dat
 • Řešení nevyžadující instalační práce na pracovišti lékaře

přístup k systému WEBLIMS

elektronická komunikace – elektronická žádanka
 • Provozujeme ji ve spolupráci s firmou DS Soft Olomouc.
 • Umíme napojit na lékařské informační systémy SmartMedix, Medicus, Amicus, PC doctor, Dr.Rex.
 • Aplikace je přístupná přímo z ambulantního software lékaře.
 • Údaje do hlavičky identifikující pacienta a žadatele převezme přímo z karty pacienta.
 • Usnadňuje zadání žádanky a eliminuje chyby vzniklé při přepisu.
 • Elektronické žádanky mají obdobný vzhled se současnými papírovými žádankami a nabízejí také soubory pro rychlé zaznačení.
 • Na základě zvolených vyšetření zobrazí typ a množství odběrových zkumavek potřebných k odběru (tato informace se vytiskne i na průvodní list).
 • Vytvořená a odeslaná žádanka je dostupná v aplikaci pro pozdější kontrolu. Dokud se neodešle (nevytiskne), lze ji editovat.
 • Elektronické žádanky jsou vždy k dispozici v aktuální verzi, při každé změně předlohy dojde k automatické aktualizaci u všech uživatelů.
 • Přenos žádanek je bezplatný.
 • V současnosti je dostupná žádanka s biochemickými, hematologickými, imunochemickými, imunologickými, serologickými a mikrobiologickými metodami.
V případě zájmu o zprovoznění elektronické žádanky kontaktujte RNDr. Marka Sochu ()