Skip to main content

Spolehlivý partner
v oblasti laboratorní medicíny.

Spektrum prováděných laboratorních vyšetření zahrnuje klinickou biochemii, hematologii, imunoanalýzu, mikrobiologii, molekulární biologii, cytogenetiku, patologii, průtokovou cytometrii, alergologii a imunologii.

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. vznikla 1.1.2019 fúzí laboratoří Mediekos Labor, s.r.o. a IMALAB s.r.o. Obě tyto laboratorní společnosti měly dlouhou historii, která sahá až do 90. let minulého století. Od roku 2014 byly tyto společnosti provozovány identickými majiteli a vznik jedné velké laboratorní společnosti byl logickým vyústěním těchto změn. Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je také vlastníkem několika dalších laboratoří, které se společně prezentují ve skupině vaselaboratore.cz.

Současné spektrum prováděných laboratorních vyšetření zahrnuje klinickou biochemii, hematologii, imunoanalýzu, mikrobiologii, molekulární biologii, cytogenetiku, patologii, průtokovou cytometrii, alergologii a imunologii. Z tohoto výčtu je patrné, že naše společnost je velmi komplexním laboratorním celkem, poskytujícím služby lékařům téměř všech odborností. Naše spektrum vyšetření zahrnuje také některé testy, které neprovádí žádná jiná laboratoř v rámci zlínského regionu.

Velkou pozornost věnujeme neustálému zvyšování kvality naší práce. Jednotlivé laboratoře různých odborností jsou akreditovány ČIA a laboratoř je také držitelem osvědčení SÚKL, zahrnující povolení k činnosti diagnostické laboratoře pro účely testování dárců. Všechna laboratorní pracoviště disponují nejmodernějšími technologiemi a velký důraz je kladen také na zajištění kvalitní komunikace se spolupracujícími klinickými pracovišti.

Zkušenosti, technologie a odbornost


Učíme se ze zkušeností

Velký důraz klademe na vzdělávání zaměstnanců napříč odbornostmi a plně využíváme interní systém sdílení zkušeností.

Spolupráce s nejlepšími

Spolupracujeme výhradě s partnery, kteří patří na špičku oboru a systém práce mají postavený na podobných hodnotách.

Technologická špička

Z technologického pohledu pracujeme s nejmodernějšími analyzátory, které umocňují vysoce kvalifikovanou práci našich analytiků.Skupina vaselaboratore.group

Skupina společností nabízejících služby laboratorní medicíny. Špičkový laboratorní servis je v našem podání založen na včasném zpracování biologických materiálů a dobré komunikaci se spolupracujícími lékaři.

Věříme, že Vám budeme dobrými a profesionálními partnery v oblasti laboratorní medicíny.

Vaše laboratoře s.r.o.
U Lomu 638, 760 01 Zlín
tel.: 571 666 998, fax: 571 666 998
email:
www.vaselaboratore.cz
MZ-BIOCHEM, s.r.o.
U Lomu 638, 760 01 Zlín
tel: 571 666 994, mobil: 601 575 237
email:
www.mz-biochem.cz
Lab Med spol. s r.o.
U pošty 402/14, 625 00 Brno
tel: 571 666 500
email:
www.labmed.cz
MEDEOR laboratoře s.r.o.
nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov
tel: 571 666 721
email:
www.medeorlaboratore.cz
MDgK-plus, spol. s r.o.
Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice
tel: 571 666 693
email:
www.mdgk.cz
Klinická biochemie Svitavy s.r.o.
Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
tel: 571 666 444
email:
www.biochemie-svitavy.cz

Jste připraveni posunout Vaši lékařskou praxi
blíže k dokonalosti?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás navštíví naši laboratorní reprezentanti a pokusí se s vámi doladit detaily případné spolupráce.