Skip to main content
pacienti, zákazníci

Informace pro veřejnost

Před každým odběrem na našich odběrových místech doporučujeme dodržet základní pravidla viz níže uvedené, byť samozřejmě platí, že zásadní poučení před odběrem dává lékař (žadatel o vyšetření).
Další informace týkající se provozu a případných dotazů najdete na stránce Často kladené otázky, případně neváhejte položit dotaz našim odběrovým sestrám.
Pokyny pro pacienta – příprava na odběr krve
 • Spolehlivost výsledků laboratorních analýz závisí také na přípravě pacienta před odběrem.
 • Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně.
 • Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné.
 • Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje.
 • Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).
 • Je doporučeno, aby byl pacient před odběrem v relativním klidu, vyjma testů, u kterých je fyzická zátěž doporučená.
 • Některá laboratorní vyšetření vyžadují speciální přípravu, dodržování diety, omezení některých potravin. Pro tyto účely jsou vypracovány zvláštní pokyny, kterými je třeba se řídit.

Vydávání výsledků pacientům ...

Výsledky jsou vydávány pacientům pouze v případě, že:
 • Lékař písemně uvedl na žádance, že souhlasí s vydáním výsledkového listu pacientovi, a to pouze na základě předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). V případě výsledkového listu nezletilého pacienta jeho zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti svůj a kartičku pojištěnce nezletilého.
 • Výsledkový list vyzvedává jiná osoba než samotný pacient, a to pouze na základě předložení plné moci pacienta a průkazu totožnosti osoby, která výsledkový list vyzvedává.
 • Pacient samoplátce
  - osobně na základě předložení průkazu totožnosti proti podpisu
  - telefonicky na základě dohodnutého hesla
  - mailem přes zabezpečený SW
  Výsledky HIV se vydávají proti podpisu výsledkového listu.

Co se u nás děje s Vaším vzorkem ?!


Zjednodušený popis cesty vzorku od odběru, přes jeho zpracování a analýzu, až po doručení na stůl Vašeho vysílajícího lékaře ...

1. Odběr vzorku

V jednom z našich odběrových míst je vzorek odebrán, jednoznačně označen a připraven ke zpracování.

4. Výsledky

Výsledky jsou distribuovány zpět jednotlivým lékařům systémem WebLIMS, MISE, případně předány přímo pacientovi, byl-li to požadavek lékaře.

2. Interní cesta vzorku

Jednoznačně označený vzorek je zaveden do systému a distribuován do odpovídající laboratoře, k odpovídajícímu analyzátoru.

3. Analýza vzorku

Vzorek je zpracován dle navedených požadavků odpovídající původní žádance Vašeho ošetřujícího lékaře.

1. Odběr vzorku

V jednom z našich odběrových míst je vzorek odebrán, jednoznačně označen a připraven ke zpracování.

2. Interní cesta vzorku

Jednoznačně označený vzorek je zaveden do systému a distribuován do odpovídající laboratoře, k odpovídajícímu analyzátoru.

3. Analýza vzorku

Vzorek je zpracován dle navedených požadavků odpovídající původní žádance Vašeho ošetřujícího lékaře.

4. Výsledky

Výsledky jsou distribuovány zpět jednotlivým lékařům systémem WebLIMS, MISE, případně předány přímo pacientovi, byl-li to požadavek lékaře.