Skip to main content

Detekce získaných mutací v MPL genu doplňuje molekulárně biologická vyšetření při podezření na myeloproliferativní neoplazii (MPN)

Chronické myeloproliferativní poruchy představují heterogenní skupinu onemocnění myeloidní řady krvetvorných buněk, která jsou charakteristická patologicky zvýšenou krvetvorbou, mají tendenci progredovat do fibrózy kostní dřeně a mohou přejít do akutní leukémie. Nejpočetnější skupinou v rámci MPN jsou tři podobná, ale přesto dlouhodobým průběhem, prognózou i léčbou odlišná onemocnění - esenciální trombocytémie (ET), primární myelofibróza (PMF) a pravá polycytémie (PV). V začátcích onemocnění si mohou být podobná v projevu, hlavním společným rizikem je zvýšený sklon k trombózám a často mají totožný genetický podklad (získanou bodovou mutaci JAK2). Pro přesnou diagnózu je potřebné rozlišit reaktivní a neoplastické příčiny zvýšeného počtu krevních buněk. Proto při podezření na některý typ MPN současný postup vyšetření dle revidované klasifikace WHO z roku 2016 jako hlavní (velké) diagnostické kritérium vyžaduje přítomnost následujících genetických změn:

Typ MPN  Asociované mutace (podíl pacientů)
Ph chromozom negativní  
PV  JAK2V617F (více než 95 %) a mutace v exonu 12 JAK2 (3-5 %)
ET a PMF  JAK2V617F (60 %), CALR (25-35 %), MPL (5-10 %)
Ph chromozom pozitivní  
CML  BCR-ABL (99 %)

V laboratoři molekulární biologii nově provádíme mutační analýzu metodou real-time PCR pro detekci získaných mutací v genu MPL kódujícím trombopoetinový receptor. Záchyt mutace přítomné v MPL genu poukazuje na diagnózu esenciální trombocytémie (ET) a primární myelofibrózy (PMF) u skupiny pacientů s nemutovaným genem JAK2 (5-10 % případů). Získané somatické mutace v exonu 10 genu MPL (především dvě nejčastěji reportované mutace W515L a W515K) ovlivňují aktivaci JAK/STAT signální dráhy. Záměna aminokyseliny na pozici 515 konstitutivně aktivuje trombopoetinový receptor, což vede k nadprodukci abnormálních megakaryocytů a zvýšené tvorbě destiček.

Dále provádíme vyšetření:
  • BCR-ABL1 fúzní gen - diagnostický marker chronické myeloidní leukémie
  • JAK2V617F mutace - diferenciální diagnostika polycytémií (rozlišení polycytemia vera a sekundární polycytemie), marker k vyloučení sekundárních trombocytémií nebo erytróz.
  • Mutace v exonu 12 genu JAK2 - vyšetřujeme u pacientů s čistou erytrocytózou, kteří jsou negativní na bodovou mutaci JAK2V617F
  • CALR - mutace charakteru krátké inzerce/delece v exonu 9 genu CALR se nachází v 70 % u JAK2 negativních esenciálních trombocytémií a u 60-80 % nemocných s JAK2 negativní primární myelofibrózou
Indikace k vyšetření:
Detekce mutací MPL genu je pomocným diagnostickým kritériem v diferenciální diagnostice reaktivních sekundárních trombocytémií a jiných forem myeloproliferativních onemocnění (MPN). Přítomnost mutací v genu MPL, kódujících trombopoetinový receptor, je důležitý diagnostický marker esenciální trombocytémie (ET) a primární myelofibrózy (PMF). Mutace W515L a W515K se obvykle nalézají u 5-10 % případů negativně testovaných na JAK2 V617F u pacientů s diagnózou ET a PMF a jejich vyšetření je doporučeno dle klasifikace WHO.

Druh veličiny:  přítomnost/nepřítomnost mutace
Materiál k analýze:  nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
Stabilita v krvi:  4-8°C: 7d, -20°C: 6m
Poznámka:  není nutno být na lačno
Odběr:  2-5 ml nesrážlivé periferní krve. Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou (K-EDTA, citrát sodný). !Neodebírat do lithium heparinu!
Referenční hodnoty:  negat. – negativní = wild type = nepřítomnost mutace
pozitivní = přítomnost mutace

Laboratoř molekulární biologie
Tel: 577 666 900, 602 592 024
Email:
  • Vytvořeno dne .