Skip to main content

Doplnění referenčních rozmezí pro stanovení CTx – β a P1NP pro děti a mladistvé

Od 15.1.2024 rozšíříme poskytované hodnoty referenčních mezí u stanovení CTx – β a P1NP i pro dětskou populaci a pro mladistvé. Referenční hodnoty jsme převzali z článku Reference intervals for plasma β-CTX and P1NP in children: A systematic review and pooled estimates, z Clinical Biochemistry 118 (2023).

P1NP (µg/l)
ženy               muži   
< 1 rok 600 – 3000 µg/l               < 1 rok   600 – 3000 µg/l
1 – 2 roky 600 – 2000 µg/l     1 – 2 roky   600 – 2000 µg/l
2 – 3 roky 300 – 1300 µg/l   2 – 3 roky   300 – 1300 µg/l
3 – 9 let 300 – 950 µg/l   3 – 11 let   300 – 950 µg/l
9 – 14 let 300 – 1200 µg/l   11 – 16 let   300 – 1400 µg/l
14 – 15 let 150 – 800 µg/l   16 – 19 let      150 – 850 µg/l
15 – 17 let 30 – 500 µg/l   > 19 let         20 – 70 µg/l
17 – 18 let 30 – 300 µg/l         
18 – 23 let 30 – 150 µg/l         
23 – 26 let       20 – 100 µg/l         
> 26 let   20 – 70 µg/l         


CTx – β
ženy muži   
< 5 let 600 – 1700 ng/l              < 5 let 600 – 1700 ng/l
5 – 9 let 700 – 1900 ng/l5 – 9 let 700 – 1900 ng/l
9 – 14 let 900 – 2600 ng/l9 – 11 let 900 – 2400 ng/l
14 – 16 let 400 – 2000 ng/l11 – 13 let 1000 – 3000 ng/l
16 – 17 let 400 – 1500 ng/l13 – 15 let 1000 – 3300 ng/l
17 – 20 let 400 – 1200 ng/l15 – 16 let 1000 – 3000 ng/l
20 – 23 let 300 – 1200 ng/l16 – 17 let       750 – 2700 ng/l
23 – 26 let       200 – 1000 ng/l17 – 19 let 500 – 2300 ng/l
> 26 let 100 – 600 ng/l> 19 let   70 – 700 ng/l
  • Vytvořeno dne .