Skip to main content

Ukončení platnosti žádanek

K 1.7.2024 ukončujeme platnost následujících žádanek:
  • VL-010 Žádanka na chemické vyšetření moče a močového sedimentu
  • VL-101 Žádanka na imunoanalytické vyšetření
  • VL-103 Žádanky na screening vrozených vývojových vad (v I. trimestru těhotenství)
  • VL-104 Žádanky na screening vrozených vývojových vad (v II. trimestru těhotenství)
Po tomto datu již nebude možné tyto žádanky objednat.

Všechna vyšetření ze žádanky VL-010 lze nalézt na žádance VL-002.
Všechna vyšetření ze žádanky VL-101 lze nalézt na žádance VL-001 a všechna vyšetření ze žádanek VL-103 a VL-104 lze nalézt na žádance VL-003.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že tato změna vám nebude komplikovat práci.
  • Vytvořeno dne .