Skip to main content

Změna stanovení D-dimerů

Od 12.6.2024 používá zlínská Biochemická a hematologická laboratoř novou metodu pro stanovení D-dimerů pro analyzátor Alinity. Tato metoda je odolnější k interferujícím látkám. Princip, metoda, měřící jednotka ani referenční meze se nemění, výsledky získané původní a novou metodou vykazují vysokou míru shody.
  • Vytvořeno dne .