Skip to main content
Programy pro samoplátce

Karcinom prostaty - pro PSA

Spolehlivý test pro detekci časného stadia karcinomu prostaty, kdy je nádor omezen na žlázu a lze poskytnout účinnou léčbu, může mít pro pacienty a lékaře značnou hodnotu.
Nejznámějším nádorovým indikátorem - markerem, který diagnostici už dlouho sledují, je PSA neboli prostatický specifický antigen. Ten je podle urologů velice užitečný. Má však jeden nedostatek. Někdy je pozitivní i z jiných než nádorových příčin, například při zánětech prostaty nebo močových cest či zvětšení prostaty. Právě u Vás došlo k situaci, kdy hodnota PSA je zvýšena. Díky tomu tak dochází ke zvýšení počtu biopsií prostaty, které se někdy bohužel provádějí zbytečně.
Za posledních 20 let výskyt karcinomu prostaty stoupl výrazněji než u jiných rakovin a v současnosti je to druhá nejčastější příčina úmrtí na malignitu u mužů. Riziko dramaticky narůstá po padesátém roce života a 2 ze 3 úmrtí nad 65 let má na svědomí karcinom prostaty.
Nová metoda je založena na objevu amerických vědců, kteří zjistili, že nádor produkuje kromě jiných, i látku nazvanou proPSA. Ta se dostává do krve a podle jejího množství lze usoudit, zda pacient má nádor, nebo mu hrozí. Právě tato testovaná látka podává informace i o tom, jestli je nádor rychle rostoucí a z toho důvodu velmi nebezpečný pro pacienta, nebo naopak pomalu rostoucí a tím pádem méně rizikový. Díky svým vlastnostem proPSA nastupuje jako důležitý diagnostický indikátor pro rozšíření a zlepšení detekce karcinomu prostaty. Zároveň tím může odpadnout několikatýdenní stres pacientů, kteří čekají na výsledky biopsie. Vyšetření je to nové, které by nám oběma mělo výrazně pomoci v rozhodování o dalším postupu vyšetřování a léčby Vaší prostaty, opakování biopsie prostaty však absolutně vyloučit nelze.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Odběr na stanovení proPSA se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Bohužel se prozatím nepodařilo zahrnout tento marker do systému veřejného zdravotního pojištění, proto Vám provedení tohoto velmi užitečného vyšetření nabízíme za přímou úhradu. Cena tohoto stanovení je 1.600 Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.