Skip to main content
Programy pro samoplátce

Vitamin D

V krvi existují dvě formy vitaminu D: 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxyvitamin D. 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol) je hlavní, neaktivní formou hormonu v krvi. Aktivní formou je pak 1,25-dihydroxyvitamin D. Vzhledem k jeho vysokému poločasu a vyšší sérové koncentrací, je kalcidiol obvykle používán ke sledování a monitorování koncentrací vitaminu D u pacienta. Vitamin D pochází ze dvou zdrojů: endogenní, kdy je produkován kůží při vystavení se slunečnímu záření, a exogenní, kdy je konzumován v potravinách a doplňcích stravy.

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření 25-hydroxyvitaminu D se používá k určení, zda v důsledku nedostatku (nebo nadbytku) vitaminu D nedochází ke kostním malformacím, abnormálnímu metabolismu vápníku (patologické hodnoty vápníku, fosforu nebo testů PTH).

Vzhledem k tomu, že vitamin D je vitamín rozpustný v tucích a je ze střeva absorbován jako tuk, je vyšetření vitaminu D někdy používáno ke sledování osob s nemocemi, které zasahujé do vstřebávání tuků, jako je cystická fibróza a Cronova choroba, aby se zjistilo, že mají dostatečný přísun vitaminu D. vyšetření vitaminu D se někdy používá pro stanovení účinnosti léčby vitaminem D, nebo jeho suplementaci vápníkem, fosforem popř.hořčíkem.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření 25-hydroxyvitaminu D po požadováno u pacientů s nízkou hladinou vápníku v séru, nebo má-li pacient symptomy nedostatku vitaminu D, jako jsou kostní malformace u dětí (křivice) nebo osteoporóza u dospělých. V tomto případě je vhodné ještě test doplnit o vyšetření CrossLaps a osteokalcinu (vyšetření k rozpoznání osteoporózy).

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Odběr na stanovení 25-hydroxyvitaminu D se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě s lékářem přímo v jeho ordinaci.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Cena vyšetření je 1465,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.