Skip to main content
Programy pro samoplátce

Anonymní DNA test otcovství

V životě někdy nastávají situace, které člověka vedou k tomu, aby si ověřil biologické příbuzenství s další osobou. Nejčastěji se jedná o muže, kteří mají pochybnosti o svém otcovství, nebo ženy, které se potřebují ujistit pravostí biologického otce svého dítěte. Naše laboratoř nově vychází vstříc klientům, kteří mají zájem o testování otcovství pomocí DNA analýzy.

Odběr vzorků a získání DNA

Vzorek DNA lze získat velmi jednoduše stěrem sliznice ústní dutiny, bez nutnosti odběru krve. Pomocí zaslané odběrové soupravy zvládne každý provést odběr v soukromí svého domova a vzorky zaslat zpět poštou. Pro testování otcovství je nezbytně nutné získat vzorky dítěte a předpokládaného otce, vzorek od matky může zlepšit spolehlivost výsledku.

Princip testu

Sekvence DNA každého člověka obsahuje oblasti, tzv. STR polymorfizmy, které jsou v populaci vysoce variabilní a přitom jedinečné a charakteristické pro každého člověka, podobně jako otisk prstů. Tyto polymorfizmy jsou dědičné, přesně polovinu zdědíme od matky a druhou od otce. Odebrané vzorky jsou nejprve podrobeny izolaci DNA a amplifikaci vybraných polymorfních úseků (standardně 16 STR markerů) metodou PCR. Vzniklé reakční produkty testovaných osob lze následně zkoumat pomocí genetického analyzátoru. Vzájemným porovnáním výsledných genetických profilů lze určit, zda dítě mohlo od otce a/nebo matky kombinaci znaků podědit. Pokud otec nemá shodné znaky s profilem dítěte, potom je jeho otcovství se 100% jistotou vyloučeno. Jestliže se znaky profilu dítěte a otce shodují, lze s určitou pravděpodobností otcovství potvrdit (99,99% spolehlivost při nejběžnější variantě testování – domnělý otec-dítě-matka).
Před provedením samotné analýzy se klient musí rozhodnout, pro jaký účel chce test podstoupit. Při anonymním DNA testu otcovství není zkoumána identita žadatele ani identita zkoumaných vzorků. Z tohoto důvodu nemají výsledky anonymních testů právní hodnotu pro případné soudní projednávání. Pro tento případ je třeba použít tzv. znalecký test otcovství, jehož výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem. Odběr je pak nutné provést v přítomnosti soudního znalce, který ověří totožnost testovaných osob.

Jak mohu získat odběrovou soupravu?

Vyšetření otcovství provádíme v laboratořích Vaše laboratoře s.r.o. ve Zlíně. Odběrovou soupravu můžete získat v odběrové místnosti Vaše laboratoře s.r.o., přímo v Laboratoři molekulární biologie, nebo ji lze zaslat poštou, samozřejmě v diskrétním balení.

Jak je tento test hrazen?

Cena anonymního DNA testu otcovství je 4500,- Kč (včetně 21% DPH). Úhrada za test se provádí přímo v odběrové místnosti oproti vydané odběrové soupravě, případně je možná platba převodem na základě zálohové faktury zaslané s odběrovou soupravou.

Jakým způsobem obdržím výsledek testu?

Výsledky testu si lze vyzvednout osobně nebo zaslat poštou doporučeně do vlastních rukou, běžně do 7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří, případně dle domluvy.

Jakým způsobem obdržím výsledek testu?

Objednání testu otcovství je možné:
  • telefonicky - 571 666 901, 602 592 024
  • e-mailem –
  • elektronickým formulářem

Prenatální test otcovství

Jedná-li se o test otcovství v těhotenství, tzn. prenatální test otcovství, jde o test DNA prováděný před narozením dítěte. Technicky je test otcovství nenarozeného dítěte možný. Ve Vaše laboratoře s.r.o. neprovádíme prenatální test otcovství z etických důvodů, protože některé výsledky určení otcovství k nenarozenému dítěti by mohly být pravděpodobně důvodem k interrupci.