Skip to main content
Programy pro samoplátce

Problémy se štítnou žlázou

K čemu slouží v organismu štítná žláza?

Štítná žláza patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí a její hlavní funkcí je syntéza a regulace hormonů tyroxinu (T4) a trijodtyroninu (T3), které obsahují jód. Je umístěna ve dvou lalocích před hrtanem. Její hormony významně ovlivňují metabolismus člověka. Nedostatečná činnost štítné žlázy (hypotyreóza) se projevuje mnoha problémy, mezi které patří zvýšená únava, zimomřivost, problémy s vylučováním, ale také problémy psychického charakteru, nezájem o okolí a celkové snížení výkonnosti.
V některých případech může naopak dojít ke zvýšení funkce této malé, ale nesmírně důležité žlázy (hypertyreóza). Příznaky spojené s tímto stavem jsou zrychlený tep, hubnutí, nervozita třes rukou, podrážděné oči a nespavost. Správná funkce štítné žlázy je tedy důležitá pro fyziologické fungování organismu a hormony štítné žlázy významně ovlivňují také vývoj plodu u těhotných žen. Pravděpodobnost onemocnění štítnou žlázou je čtyřikrát vyšší u žen než u mužů. Onemocnění štítné žlázy postihuje asi 5% mladších žen a až 15% starších žen. Léčba je v počátcích onemocnění málo nákladná, pacienta nijak neomezuje a zabrání rozvoji mnohem závažnějších onemocnění kardiovaskulárního nebo zažívacího traktu, která vyžadují mnohem nákladnější léčbu.

Jaká vyšetření související s onemocněním štítné žlázy se v laboratoři provádějí?

Onemocnění štítné žlázy je po cukrovce nejběžnější poruchou žláz s vnitřní sekrecí. Počáteční příznaky tohoto onemocnění se snadno přehlédnou, nebo je pacient mylně považuje např. za přirozený projev stárnutí. Činnost štítné žlázy je řízena z podvěsku mozkového hormonem, který se nazývá tyrotropin (TSH). Je to jeden z důležitých regulačních mechanismů, který se takto podílí na mnoha funkcích těla. V laboratoři se obvykle u pacientů nejdříve vyšetřuje vlastní hormon štítné žlázy volný tyroxin (FT4), dále zmíněný hormon hypofýzy TSH a zejména u těhotných žen je vhodné provést vyšetření protilátek proti štítné žláze v podobě anti-TPO. Toto vyšetření souvisí s abnormální imunitní reakcí organismu proti vlastní štítné žláze. Problematika nedostatečné funkce štítné žlázy matky (vysoká hladina TSH a nedostatečná koncentrace FT4), resp. nebezpečí rozvoje poporodního zánětu štítné žlázy (vysoká hladina anti-TPO protilátek) u matky po porodu, jsou natolik závažné, že je vhodné vyšetřovat tyto parametry a upozornit na případné riziko. Na druhé straně je tato porucha dobře léčitelná, přičemž léčba nijak neohrozí ani matku ani plod.

Co může hypotyreóza v těhotenství způsobit?

Hypotyreózní ženy mají sníženou schopnost otěhotnět, dále mají zvýšené riziko spontánního potratu, předčasného porodu, anémie, gestační hypertenze, preeklampsie, abrupce placenty a poporodního krvácení. Plod je ohrožen zvýšeným rizikem vrozených vývojových vad, zhoršenou poporodní adaptací a je zvýšená úmrtnost v souvislosti s porodem. V časném stádiu těhotenství může mít hypotyreóza negativní vliv na neuropsychologický vývoj plodu. Hypotyreóza u těhotných žen má jako nejčastější příčinu chronickou autoimunitní tyroiditidu. Většina nemocných je bez příznaků a jediným nálezem jsou abnormální hodnoty tyroidálních hormonů.

Co je to autoimunitní tyreoiditida?

Autoimunitní tyreoiditida je „skryté“ onemocnění štítné žlázy, které je charakterizováno především přítomností autoprotilátek proti štítné žláze (anti-TPO). Incidence u žen mezi 20. a 30. rokem je 7 – 15% a stoupá s věkem na 2 – 3 násobek. Při autoimunitním onemocnění štítné žlázy imunitní systém jedince nesprávně rozpoznává některé složky vlastní štítné žlázy jako složky cizí a začne produkovat protilátky proti štítné žláze (např. anti-TPO). To může vést k zánětlivému onemocnění štítné žlázy, k poškození tkáně a následně k hypotyreóze. Tyroidální funkce žen s pozitivními protilátkami má tendenci se v průběhu těhotenství zhoršovat. Autoimunitní tyreoiditida je hlavním rizikovým faktorem poporodní tyreoitidy (syndrom přechodné nebo trvalé poruchy štítné žlázy, který se objeví v prvním roce po porodu), která se z ní vyvine ve zhruba 50% případů, přičemž zvýšený příjem jodu u těhotných s autoimunitní tyreoiditidou zvyšuje riziko vzniku poporodní tyreoitidy. Poporodní tyreoitida zhruba v 30% přechází v trvalou hypotyreózu. Poporodní tyreoitida se prakticky nevyskytuje u žen s negativními protilátkami (anti-TPO).

Jak se mění koncentrace hormonů štítné žlázy v průběhu těhotenství?

U zdravých žen dochází v časném stádiu těhotenství k vzestupu sérových koncentrací volného tyroxinu a k poklesu koncentrací TSH v důsledku mírné stimulační aktivity HCG na štítnou žlázu. Další významnou změnou v metabolismu štítné žlázy v průběhu těhotenství je vzestup koncentrace globulinu vázajícího tyroxin (TBG) o 100 a více procent. To má za následek pokles volného tyroxinu, který je kompenzovaný vyšší tyreoidální sekrecí. V pátém až osmém týdnu těhotenství se začínají zvyšovat požadavky na tyroxin a tím i jeho syntéza, k ustálení tohoto stavu dochází kolem 16. týdne těhotenství. Až do konce prvního trimestru, kdy začíná fungovat „osa hypotalamus – hypofýza – štítná žláza“, je mozek plodu závislý na mateřském tyroxinu.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Odběr na stanovení koncentrace TSH, fT4 a a-TPO se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě s lékářem přímo v jeho ordinaci.

Jaká je cena vyšetření?

Cena vyšetření je 773 Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.