Skip to main content
Programy pro samoplátce

Stanovení drog v moči

Lidé berou drogy, protože chtějí ve svém životě něco změnit.
Zde je několik důvodů, které mladé lidi vedou k rozhodnutí brát drogy:
 • zapadnout do kolektivu
 • uniknout od reality a odpočinout si
 • zahnat nudu
 • udělat něco dospěláckého
 • vzbouřit se
 • experimentovat
Myslí si, že drogy jsou řešení. Ale nakonec se z drog stane problém.

Jak poznat, že dítě bere drogy?

Často si nalháváme, že tento problém se nás netýká. Zjistíme-li pravý opak, o to větší je následné rozčarování. V posledních letech se s drogou seznamují stále mladší děti. Samotné účinky nealkoholových drog se rozeznávají velmi špatně. Děti se snaží utajit jakékoliv projevy svých činů, které by rodiče mohli vnímat. Doma není možnost povšimnout si přímých následků užívání drog, mezi něž může patřit zčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá či zrychlená řeč, stažené zorničky očí, zápach po ředidlech atd.

Dá se tedy říci, že užívání drog je velmi obtížně rozpoznatelné, zvláště pokud se tak děje v malých dávkách. Přesvědčivě usvědčujícím důkazem je např. nalezení samotné drogy, pomůcek při jejím používání nebo stop po vpiších. To se ale většinou stává až v případech, kdy je droga již v životě člověka výrazněji přítomna.

Jak se projevuje dítě, které bere drogy?

Důležité je všimnout si probíhajících změn v dřívější fázi. Mezi méně výrazné signály, které vám však také mohou leccos napovědět, patří:
 • střídání nálad
 • přehnaný smutek či veselí, u něhož není zřejmý důvod
 • podrážděnost či přímo agresivita
 • vyčerpanost, snadná unavitelnost
 • ospalost
 • ztráta chuti k jídlu
 • hubnutí
 • ztráta dřívějších zájmů
 • zhoršený školní prospěch
 • změna přátel a hodnot
 • změny v oblékání
 • zanedbávání péče o svůj zevnějšek
 • časté lži
 • stranění se okolí
 • zamykání se v dětském pokoji, koupelně, na záchodě
 • nevysvětlené ztráty peněz
 • mizení věcí z bytu
Pokud se chování Vašeho dítěte některým z výše uvedených znaků vyznačuje, máte možnost využít orientační screeningové vyšetření přítomnosti návykových látek z moči, které vám nabízí biochemická laboratoř Vaše laboratoře s.r.o. Spektrum těchto návykových látek zahrnuje:
Amfetamin - užívá se slangového označení speed, metamfetamin pervitin má spoustu různých označení, např. piko, peří, péčko apod. Lze se setkat i označením „led“. Doba záchytu v moči je 3 – 5 dní po ukončení aplikace.
Benzodiazepin - nejznámější léky benzodiazepinového typu jsou Diazepam (Valium) a Oxazepam, Rohypnol (Flunitrazepam), Neurol, Rivotril a další, detekovatelnost v moči je 1 – 7 dnů.
Kokain se objevuje pod slangovými názvy kokain, crack, kokos, kokeš, sníh, koks, cukr a doba záchytu v moči je u kokainu 3-6 hod, u jeho metabolitů 24-60 hod, u chronických toxikomanů až 5 dnů.
Morfin má dobu záchytu v moči až 3 dni po poslední dávce.
Metadon je syntetický opioid v lékařství užívaný jako analgetikum a pro léčbu závislosti na narkotikách.
Tetrahydrokannabinol se spoustou slangových názvů – brčko, tráva, rostlina, špek, maruška, gras, hulení, zelí, marijánka, skunk, mařena, gandža, prd, skéro, kouření, superskunk, konopí, majoránka, kytka, joint. Hlavní účinná složka marihuany je THC s dobou záchytu v moči 1-3 dny po jednorázové dávce a až 30 dní u chronických uživatelů. Vyšetření je prováděno imunochromatografickým rychlotestem.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Vzorek moči na screeningové vyšetření přítomnosti návykových látek lze odevzdat v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. Je výhodné být při odběru vzorku, vzhledem k možnému falšování vzorků moči za účelem ovlivnění výsledku testu.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Vzhledem k tomu, že screeningové vyšetření přítomnosti návykových látek z moči není hrazeno zdravotními pojišťovnami, nabízíme je za cenu 200,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo po odevzdání vzorku moči a žadatel obdrží doklad o zaplacení.