Skip to main content
Programy pro samoplátce

Hormonální antikoncepce - trombofilní mutace, tvorba krevních sraženin

Užívání hormonálních antikoncepčních přípravků patří v současné době mezi nejrozšířenější formu antikoncepce vůbec. Tento způsob antikoncepce patří k nejspolehlivějším a kromě zabránění početí přináší ženám i další výhody. V mnoha případech dojde ke zlepšení subjektivních pocitů při menstruačním krvácení, snižují se rizika výskytu některých onemocnění a nezanedbatelným přínosem pro uživatelky může být i kosmetický efekt.

Víte, jaká jsou její potenciální rizika a jak jim předcházet?

Trombofilie je stav charakterizovaný zvýšenou tendencí vytvářet krevní sraženiny (tromby) díky narušené funkci v systému krevní srážlivosti (koagulace). Vrozené poruchy jednoho, či více koagulačních faktorů, mohou za určitých podmínek způsobovat nebezpečné komplikace, např. hlubokou žilní trombózu dolních končetin, či plicní embolii. Rizikovým obdobím může být u žen v reprodukčním věku těhotenství, nebo užívání hormonální antikoncepce. Tzv. kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů. Tyto látky při vrozené (skryté) formě trombofile zvyšují riziko závažných trombo-embolických komplikací – krevních vměstků - ve velkých cévách. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro Faktor V Leiden a Faktor II Protrombin. Četnost těchto trombofilních mutací v české populaci je poměrně vysoká a jednu z těchto mutací má přibližně 8 % obyvatel. Pokud mutace není odhalena, může být zdraví ženy vážně ohroženo, a to nejen v souvislosti s nasazením antikoncepce, ale také s těhotenstvím. Přenašečství těchto mutací se tedy může projevit tvorbou krevních sraženin v situaci, kterou je právě období užívání hormonální kontracepce. Riziko trombo-embolických komplikací zvyšuje také kouření.

Genetický test vám může dát odpověď…

Dívky a ženy, které pravidelně a dlouhodobě berou hormonální preparáty, by měly být testovány na přítomnost mutace v genech pro Faktor V a II – tedy tzv. Leidenské mutace a Protrombinu. Je nutno věnovat vyšší pozornost ženám, jejichž přímí příbuzní prodělali nějakou formu žilní trombózy, nebo u nich došlo k opakovanému potrácení.

Mutační DNA analýza – vyloučení či potvrzení přenašečství mutace - se provádí z malého vzorku žilní krve. Výsledek je k dispozici do několika dnů. V případě, že výsledek mutaci potvrdí, je vhodná návštěva hematologa a úprava dlouhodobě podávaných léků. Znalost výsledků je také důležitá z hlediska snížení rizika potratu při následném otěhotnění.

Kde se mohu nechat vyšetřit?

Vyšetření těchto dvou mutací provádíme v laboratořích Vaše laboratoře s.r.o. Tato laboratoř má vyšetřování těchto parametrů schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jsou uvedena v rozsahu akreditace Vaše laboratoře s.r.o. dle normy ČIA ČSN EN ISO 15 189. Odběr žilní krve se provádí v odběrových místnostech Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě přímo u vašeho lékaře.

Jak je toto vyšetření hrazeno?

Toto vyšetření není prováděno jako celoplošný populační screeningový test a není tedy hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena prováděného vyšetření je 1200,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatelka obdrží doklad o zaplacení.