Skip to main content
Programy pro samoplátce

Osteoporóza

Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává a vytváří! Kosti jsou živé dynamické tkáně. Právě tato nepřetržitá remodelace udržuje vaše kosti pohyblivé, flexibilní a odolné vůči zátěži. U zdravého člověka je kostní obrat v rovnováze: Kostní tkáň je nahrazována stejně rychle, jako je odbourávána.
Při osteoporóze, které se někdy říká „řídnutí kostí“, ztrácí kostní obrat svou rovnováhu. To znamená, že kostní tkáň je rychleji odstraňována než nahrazována, což vede k jejímu úbytku:
  • kost se stává porézní a nepevnou
  • i menší pád může způsobit zlomeninu

Komu hrozí osteoporóza a jak se diagnostikuje?

Osteoporóza má řadu příčin. U žen často vzniká po menopauze, kdy se snižuje tvorba tvorba ženského pohlavního hormonu estrogenu a na kosti tak přestane příznivě působit jeho ochranný účinek.

Další faktory jsou:
  • deficit vitaminu D (nedostatek pobytu na slunci)
  • stáří
  • výskyt osteoporózy u rodičů
  • nízká tělesná hmotnost
  • nedostatek pravidelného cvičení s hmotnostní zátěží
  • nepřiměřený příjem vápníku
  • některé léky, např. glukokortikoidy („kortizon“)
  • kouření, nadměrná konzumace alkoholu

Diagnóza osteoporózy

Osteoporóza se diagnostikuje radiologickou metodou zvanou DXA. Měřením hustoty kostní hmoty (BMD) lékaři určí, zda má pacient osteoporózu a/nebo zda mu hrozí zlomeniny.

Včasným zahájením léčby a jejím dodržováním lze předcházet zlomeninám

I když na počátku nejsou patrné žádné známky a příznaky, měla by být osteoporóza léčena včas, aby se předešlo zlomeninám. Vysoce účinné léky, např. bisfosfonáty, působí při správném užívání proti zhoršování stavu kostní tkáně. Dodržování předepsané léčby osteoporózy je rozhodující pro prevenci zlomenin. Vyhodnocení, zda se stav zlepšil nebo ne, se provádí pomocí rutinní kontroly hustoty kostní hmoty (BMD) každé dva roky. Dobrá zpráva je, že nemusíte čekat dva roky. Jednoduché vyšetření krve vám může přinést ujištění, že vaše léčba zabírá, již po 90 dnech, namísto abyste čekali dva roky na příští denzitometrii (BMD). Tělo vytváří takzvané „kostní markery“, které lze změřit pomocí jednoduchého laboratorního testu. Tyto kostní markery se uvolňují do krve při odbourávání nebo vytváření kostní tkáně.

Dosáhněte s kostními markery prvního významného milníku své léčby

Citlivý laboratorní test jako CTx odráží rychlost odbourávání kostí ve vašem těle. Váš lékař pomocí výsledku tohoto testu posoudí, zda je metabolismus vašich kostí zdravý, nebo zda kostní tkáň ubývá příliš rychle. Lékař vám před zahájením léčby změří CTx a tento test zopakuje každé tři měsíce. Po porovnání výsledků pak může říci, zda léčba zpomaluje úbytek kostní hmoty. Cílem je udržovat takový postup léčby, jímž se dosáhne zdravějších kostí.

Nečekejte dva roky, než se dozvíte, zda vám zabírá léčba osteoporózy. První vyšetření lze provést již po třech měsících.

Biochemická vyšetření jsou součástí sledování pacientů s osteoporózou. Diagnostika osteoporózy se provádí radiologickou metodou DXA. Výsledky biochemických vyšetření je vždy nutno konzultovat s lékařem a dávat do kontextu s výsledkem měření DXA.

Kde je možné provést odběr?

Odběr na stanovení ß-Crosslaps a osteokalcinu se provádí v odběrových místnostech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. nebo po dohodě s lékářem přímo v jeho ordinaci.

Jaká je cena testu?

Cena vyšetření je 1121,- Kč. Úhrada za test se provádí přímo při odběru krevního vzorku a žadatel obdrží doklad o zaplacení.