Změna metodiky pro stanovení protilátek proti gliadinu ve třídě IgA a IgG

Z technických důvodů a s platností od 11.10. 2019 provádí Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie stanovení protilátek proti gliadinu reagenciemi jiného výrobce. Výsledky budou nyní vydávány ve formě indexu pozitivity (namísto dosavadních U/ml); slovní hodnocení (negativní – hraniční – pozitivní) zůstává. Při testování stejných vzorků oběma metodami se neprojevily zásadní odlišnosti v klinickém hodnocení. Upozornění na změnu bude uvedeno i ve výsledkových listech. 

RNDr. Ivana Burešová
Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie
Vaše laboratoře s.r.o. Zlín

 

  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved