Skip to main content

Laboratorní noviny 12/2018

0.0/5 hodnocení (0 voleb)
 • Last update: 30 listopad 2021
 • File size: 992.02 KB
 • Downloaded: 0
 • Komplexní vyšetření kožních biopsií
 • Diagnostika akutního infarktu myokardu podle jednohodinového či dvouhodinového algoritmu
 • Nakládání s nebezpečnými odpady ve zdravotnictví aneb jak předejít problémům při kontrole
 • Spalničky ?!? DNES ?!?
 • Connexin 26 (35delG GJB2) AR dědičná hluchota
 • Výskyt rezistentních kmenů ve vzorcích vyšetřovaných v naší laboratoři
 • Nový pomocník pro imunohistochemické laboranty skripta pro praxi histologických laboratoří
 • Bezpečné používání POCT