Skip to main content

Laboratorní noviny 15/2020

0.0/5 hodnocení (0 voleb)
  • Last update: 30 listopad 2021
  • File size: 768.19 KB
  • Downloaded: 0
  • Vyšetření trombofilních mutací pro samoplátce
  • Albumin v moči
  • Testování otcovství pomocí DNA analýzy
  • Rozšíření automatizace IHC barvení histologických preparátů v laboratoři MDgK-plus
  • Alergie na kravské mléko
  • Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)