Skip to main content

Laboratorní noviny 16/2020

5.0/5 rating 1 vote
  • Last update: 30 listopad 2021
  • File size: 817.92 KB
  • Downloaded: 0
  • Vyšetřování COVID-19 v našich laboratořích
  • Adrenokortikotropní hormon (ACTH)
  • Multiplex pro stanovení specifického IgE (ALEX (Allergy Explorer))
  • Zavedení nové metody pro stanovení 1 -84 parathormonu
  • Celiakie
  • Nové doporučení k využití markerů kostního obratu