Změna terapeutického rozmezí stanovení digoxinu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

od 20. 4. 2021 měníme u nově zavedeného stanovení digoxinu terapeutické rozmezí.

Původně deklarované terapeutické rozmezí: 0,8 – 2,0 µg/l

Původně deklarované terapeutické rozmezí (převzaté od výrobce reagencií) snižujeme na základě doporučených postupů České kardiologické společnosti, po prostudování článku: TDM digoxinu v klinické praxi (Kardiol Rev Int Med 2015, 17(1): 65-69) a po konzultaci s Oddělením klinické biochemie a farmakologie Nemocnice T. Bati ve Zlíně na nové terapeutické rozmezí.

Nové terapeutické rozmezí: 0,5 – 1,2 µg/l

Vzhledem k této úpravě dochází i k úpravě kritické meze tohoto stanovení na hodnotu 3 µg/l.
Za komplikace, které Vám mohly vzniknout vydáním výsledků s vyšším terapeutickým rozmezím, se upřímně omlouváme.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedoucího biochemické a hematologické laboratoře, RNDr. Václava Malínka, tel. 602 542 214.

Mgr. Jana Janatová
Ředitel pro laboratorní obory
  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved