Skip to main content

Změna referenčního rozmezí stanovení hemoglobinu ve stolici (FOB)

Od 1. 10. 2021 měníme referenční rozmezí u stanovení FOB – hemoglobinu ve stolici.

Původně deklarované referenční rozmezí: < 50 µg/l

Uvedené deklarované referenční rozmezí (převzaté od výrobce reagencií) měníme na základě doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP na nové referenční rozmezí.

Nové referenční rozmezí: 88 µg/l

A zároveň začneme nově vydávat výsledky stanovení FOB – hemoglobinu ve stolici také v nově doporučených jednotkách – μg/g stolice. Vyjádření výsledku v původních jednotkách (s novým referenčním rozmezím) budeme na výsledkovém listě uvádět i nadále do konce kalendářního roku..

Nové referenční rozmezí vyjádřené v nově doporučených jednotkách: < 15 μg/g stolice

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedoucího Biochemické a hematologické laboratoře, RNDr. Václava Malínka, tel. 602 542 214, případně ředitelku pro laboratorní obory Mgr. Janu Janatovou, tel. 601 575 236.