Skip to main content

Úprava referenčního rozmezí pro stanovení N-terminálního fragmentu natriuretického propeptidu typu B (NT-proBNP)

Ve snaze o sladění stávajícího stavu týkajícího se námi používaných referenčních mezí NT-pro BNP a doporučených diagnostických a terapeutických postupů pro všeobecné praktické lékaře (novelizace 2023; https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2023/DP-Chronicke-srdecni-selhani.pdf) pro chronické srdeční selhání dochází s platností od 1.12.2023 k následující úpravě referenčních mezí při stanovení NT-pro BNP:

Věk do 55 let   < 450 ng/l
Věk 55-75 let   < 900 ng/l
Nad 75 let   < 1800 ng/l

Plazmatické koncentrace N-terminálního fragmentu natriuretického propeptidu typu B (NT-proBNP) < 125 ng/l činí diagnózu srdečního selhání nepravděpodobnou.

Dosavadní referenční meze:
Věk do 45 let   < 181,7 ng/l
Věk 45-55 let   < 273,5 ng/l
Věk 55-65 let   < 464,2 ng/l
Věk 65-75 let   < 1415,5 ng/l
Nad 75 let   < 2161,4 ng/l