Skip to main content
Právní ujednání

Podmínky používání webových stránek

www.vaselaboratore.cz

Základní informace

Provozovatelem webových stránek www.vaselaboratore.cz a všech jejich podstránek a sekcí (dále jen „Stránky“) je společnost Vaše laboratoře s.r.o. se sídlem: U Lomu 638, 760 01 Zlín, IČ: 60754524, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 19564 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.

Pokud hodláte používat Stránky, požadujeme od Vás, aby užívání Stránek bylo prováděno v souladu s těmito Podmínkami.

Způsob užívání Stránek

Vážíme si Vašeho zájmu o návštěvu našich Stránek. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a přejeme si Vám proto vysvětlit, jaké informace shromažďujeme během Vaší návštěvy Stránek a jak budou tyto informace použity.

Naše Stránky jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou sbírány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání Stránek a celkový počet návštěvníků na Stránkách.

Jako většina webových stránek, i naše stránky využívají pro optimalizaci Vašich návštěv tzv. cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z webové stránky převáděny na harddisk počítače uživatele. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby webový prohlížeč použití cookies oznámil, upravte si prosím užívání cookies ve webovém prohlížeči. Zablokuje-li však všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce našich Stránek.

Naše Stránky jsou veřejně přístupné, nevyžadujeme Vaše osobní údaje jako podmínku používání Stránek. Nicméně v souvislosti s průzkumy či soutěžemi po Vás můžeme některé osobní údaje požadovat, zpravidla jde o jméno, příjmení a telefonní číslo či e-mailová adresa. Tyto osobní údaje budou použity výhradně pro účely dané soutěže a průzkumu s tím, že bližší podmínky užívání těchto osobních údajů obsahují pravidla dané soutěže či průzkumu.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste nezasahovali do technické podstaty či obsahu Stránek.

Odpovědnost Provozovatele

Informace na Stránkách pravidelně revidujeme a aktualizujeme. Přes veškerou naši snahu, však některé informace nemusí být aktuální. Pokud zjistíte nějakou neaktuálnost či chybu na našich Stránkách, budeme rádi, když nás o ní informujete. Vyhrazujeme si proto právo na změnu, doplnění či odstranění informací zobrazovaných na Stránkách či jakékoliv součásti (podsekce) Stránek.

Informace zobrazované na Stránkách jsou informativní a nemají závazný obsah. Neneseme proto odpovědnost za případné škody, které Vám mohou vzniknout použitím informací ze Stránek bez jejich ověření.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebíráme z jiných zdrojů, které pokládáme za důvěryhodné. Nekontrolujeme však webové stránky třetích stran ani jejich postupy ochrany soukromí a osobních údajů. Neneseme odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Odpovědnost za obsah těchto informací nese autor těchto informací.

Neneseme odpovědnost za (i) správnost, úplnost a aktuálnost informací, které přebíráme na Stránky z jiných zdrojů, (ii) za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek (iii) reklamu prováděnou třetím subjektem prostřednictvím Stránek, (iv) software provozovaný třetími stranami prostřednictvím Stránek a (v) jakékoli škody (přímé, nepřímé nebo následné) nebo ušlý zisk, způsobené používáním nebo nemožností použití Stránek ať už z důvodu poruchy, chyby, přerušení nebo napadení počítačovým virem.

Neneseme odpovědnost za technické poruchy jako výpadek serveru, provozní poruchy nebo výpadky sítí elektronických komunikací nebo jiné podobné skutečnosti, které by mohly vést k (dočasné) nedostupnosti Stránek.

Další ujednání

Obsah těchto Stránek zahrnuje vedle textů a článků též architekturu Stránek (design, barvy, písma a grafické rozvržení Stránek na obrazovce), fotografie, videa, ilustrace, animace a zvuk pouštěný na Stránkách (hlasy, hudba a zvukové efekty). Jakékoli kopírování či rozmnožování Obsahu Stránek jakýmkoli způsobem, v jakékoli formě a za jakýmkoliv účelem, je bez našeho předchozího písemného souhlasu zakázáno. Všechny ochranné známky, loga, názvy produktů nebo služeb, doménová jména uvedené na Stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků (společnosti skupiny Vašelaboratoře.cz a třetích osob).

Nezapomeňte prosím, že software, který najdete na Stránkách a na internetu, může být používán jen na základě licence.

Pokud jste náš klient, platí pro vás kromě těchto Podmínek také příslušná ustanovení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a námi, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Neváhejte nás kontaktovat ...

Jsme připraveni vám být plně nápomocni v otázce akreditací, certifikace a vlastně kompletně v oblasti managementu kvality.