Skip to main content

Organizace laboratoře, její vnitřní členění a obsazení

Laboratoř má následující členění: 
  • Laboratoř klinické biochemie a hematologie (LKBH)
  • Mikrobiologická laboratoř (LM)
  • Bioptická a cytologická laboratoř (BIOS)
  • Laboratoř molekulární biologie (LMB)
  • Cytogenetická laboratoř (CTG)
  • Imunoanalytická laboratoř (IM)
  • Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie (FC)

Organizační struktura společnosti je k dispozici zde a organizační struktura jednotlivých pracoviště zde.

Každá laboratoř je vedena vedoucími odbornými pracovníky kvalifikovanými v daném oboru. Pod sebou mají VŠ pracovníky s atestací v oboru či jeho přípravě, zdravotní laboranty s atestací, zdravotní sestry a další personál vyskytující se v laboratorním provozu (sanitářky, uklízečky). Každý z laboratorních provozů je pod dozorem příslušného odborného garanta – lékaře. 

Pracoviště jsou vybavena moderními analyzátory a výpočetní technikou (viz kapitola Zaměření laboratoře a vybavení). Pracují zde kvalifikovaní pracovníci, kteří se dále vzdělávají. Za provoz jednotlivých pracovišť zodpovídají vedoucí laboratoří či vedoucí laboranti pracoviště. Příjem materiálu probíhá během celé pracovní doby. Materiál je odebírán na odběrových místech nebo dodáván do laboratoře prostřednictvím svozových služeb. Laboratoř zpracovává vzorky podle pořadí dodání (statimové vzorky jsou zařazeny přednostně) během celé pracovní doby. 

Biochemické, imunochemické, hematologické, mikrobiologické, imunologické s průtokovou cytometrií a bioptické vzorky z jednotlivých odběrových pracovišť jsou denně v čase od 6.45 do 17.00 hod sváženy do laboratoře pracovitě Zlín se sídlem třída Tomáše Bati 3910 prostřednictvím svozové služby (řidičů), kde jsou dále zpracovávány dle pokynů správné laboratorní praxe. Vzorky jsou zapsány do LIS a následně rozdistribuovány na dané analyzátory či do konkrétních laboratoří ke zpracování dle příslušných SOP. Doby odezvy včetně statimových jsou uvedeny v laboratorní příručce taktéž u jednotlivých vyšetření. Uvolňování a tisk výsledků probíhá průběžně během celé pracovní doby.

Na odběrových pracovištích v Otrokovicích (poliklinika), Napajedlích, Valašských Kloboukách, Lipníku nad Bečvou, Hranicích, Luhačovicích je prováděno základní biochemické a hematologické vyšetření v místě pracoviště. Odběrová pracoviště jsou pod vedením vedoucího laboranta popř. vedoucího laboratoře LKBH, který má pod sebou zdravotní laborantky a kvalifikované odběrové sestry.

Vzorky do laboratoří molekulární biologie, cytogenetické laboratoře jsou sváženy řidiči svozové služby na pracoviště Zlín Tomášov se sídlem U Lomu 638 přímo do dané laboratoře, kde je proveden samotný příjem danou laboratoří vzhledem k typu vyšetření. Na dané místo jsou sváženy také vzorky prenatálního screeningu a vzorky IVF center, které jsou zpracovávány v imunoanalytické laboratoři.