Skip to main content

Typy nálezů a laboratorních zpráv

Výsledkové listy (zprávy) jsou generovány LIS nebo jsou vytvářeny podle jednotného vzoru daným softwarem a podle podmínek konkrétní laboratoře. 

Všechny formy výsledkových listů obsahují:

 • název laboratoře, která výsledek vydala, včetně identifikace pracoviště 
 • jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) a jeho diagnózu
 • formu úhrady poskytnuté zdravotní péče (identifikace zdravotní pojišťovny, samoplátce, apod.) 
 • jednoznačná identifikace žadatele (lékaře) a jeho kontaktní údaje
 • typ primárního vzorku
 • datum a čas odběru primárního vzorku 
 • datum a čas příjmu primárního vzorku laboratoří
 • jasnou, jednoznačnou identifikaci laboratorního vyšetření a měřící postup, v případě potřeby
 • identifikaci standardního operačního postupu (SOP), podle kterého byl daný primární vzorek zpracován, v případě potřeby
 • biologické referenční interval (klinické rozhodovací hodnoty)
 • výsledky vyšetření včetně SI jednotek měření tam, kde je to možné
 • textovou interpretaci výsledků, pokud to charakter vyšetření vyžaduje
 • datum, čas a identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění zprávy
 • Jiné poznámky (označení vzorku v LISu, komentáře ke kvalitě primárního vzorku atd.) 
 • v případě akreditované metody označení „A“
 • číslování stran spolu s celkovým počtem stran

Všechny laboratoří vydané výsledky jsou kdykoliv dostupné v laboratorním informačním systému, jehož databáze je denně automaticky zálohována.