Skip to main content

Požadavky na urgentní vyšetření

Akutně prováděná vyšetření (STATIM)

Akutně prováděná vyšetření „STATIM“ popř. „ČEKÁ“ jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování v další péči o nemocného. Biochemickou a hematologickou laboratoří jsou tato vyšetření přijímána po celou dobu provozu odběrů, tj. 6:30-14:30 hod. Vzorky na vyšetření STATIM mají přednost před všemi ostatními vzorky.

Těchto vyšetření by nemělo být zneužíváno, neboť narušují plynulost vyšetření v sérii a jejich zbytečnou ordinací se zpomalují ostatní vyšetření.

Žádanka pro akutně prováděná vyšetření musí být zřetelně označena slovem „statim“ nebo čeká a musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko a podpis požadujícího lékaře, korektně zadané požadavky na vyšetření).

Žádanky nesplňující výše uvedená pravidla se řeší telefonicky s ordinujícím lékařem.

Výsledky vyšetření „statim“ laboratoř hlásí telefonicky ordinujícímu lékaři nebo sestře a do příslušné žádanky je zaznamenáno v LIS, komu a kdy byl výsledek nahlášen. 

Vytištěné výsledky vyšetření „čeká“ jsou předány přímo pacientovi, pokud je to požadavek lékaře s vyznačením na žádance. V případě jeho nepřítomnosti v čekárně jsou výsledky uloženy v laboratoři a pacientovi vydány až po jeho vyžádání. Nevyzvedne-li si pacient výsledky v průběhu dne, jsou tyto zaslány požadujícímu lékaři standardním postupem jako kterýkoliv jiný výsledek.

Výsledky jsou vydávány pacientovi dle pravidel kapitola Vydávání výsledků přímo pacientům.

Vzorky na vyšetření „statim“ nebo „čeká jsou zpracovány dle možností s tím, že v případě sérových a močových vzorků jsou výsledky dostupné maximálně do 60 min od příjmu do laboratoře (u sedimentace dle délky trvání).

Přehled akutních (statimových) vyšetření dle jednotlivých pracovišť 

Vychází se z doporučení ČSKB (25.3.2005) a z možností dílčích pracovišť:

Pracoviště Přehled vyšetření TAT v minutách
Zlín Na, K, Cl, Ca, BIL T, GLU, AMY, ALT, ALP, GGT, CK, TP, ALB, CRP, Urea, Kreat, HCG, Troponin I, Krevní obraz, Diferenciál-strojový, PT, APTT, TT, Fibrinogen, D-Dimery, CRP-POCT, FW, Moč+sediment, ionizovaný vápník, Digoxin 60
Zlín-Poliklinika CRP-POCT, FW 60
Otrokovice Na, K, Cl, TP, ALT, AMY, GGT, CRP, GLU, BIL T, ALP, Urea, Kreat, Krevní obraz, Diferenciál-strojový, PT, APTT, CRP-POCT, FW, Moč+sediment 60
Napajedla CRP-POCT, glykémie, FW* 60
TOMA CRP-POCT, FW* 60
Hranice FW*, glykémie, Moč+sediment 60
Lipník n.Bečvou Na, K, Cl, Ca, BIL T, GLU,AMY, ALT, ALP, GGT, CK, TP, ALB, CRP, Urea, Kreat, Krevní obraz, Diferenciál-strojový, PT, APTT, CRP-POCT, FW, Moč+sediment 60
Val.Klobouky Na, K, Cl, Ca, BIL T, GLU,AMY, ALT, ALP, GGT, CK, TP, ALB, CRP, Urea, Kreat, Krevní obraz, Diferenciál-strojový, PT, APTT, CRP-POCT, Moč+sediment 60
Luhačovice Krevní obraz, Diferenciál-strojový, PT, APTT, CRP-POCT,  glykémie, Moč+sediment, FW* 60
Malenovice CRP-POCT, FW* 60

*……Sedimentace za 1 hodinu (požadovaná lékařem)

U výše uvedených vyšetření laboratoř garantuje dodržení času v tabulce. Pokud je na žádance uvedeno „statim“ či „čeká“ a jsou tam i požadavky na vyšetření, které laboratoř nedělá jako statimová, výsledky se hlásí až jsou kompletní, nicméně statimová vyšetření jsou k dispozici na tel.zavolání.