Skip to main content

Vydávání potřeb laboratoří

Ambulantním pracovištím vydává laboratoř na základě jejich písemného nebo telefonického požadavku zdarma:

 • odběrový materiál v rozsahu vyšetření poskytovaných našimi laboratořemi: 
  • odběrové zkumavky pro biochemická a hematologická vyšetření
  • zkumavky na moč (žlutý uzávěr)
  • odběrový materiál na mikrobiologická, bakteriologická vyšetření
  • odběrový materiál na vyšetření PCR
  • odběrová nádobka na stanovení hemoglobinu ve stolici
  • odběrová nádobka pro odběr stolice
 • žádanky

Neposkytujeme spotřební materiál pro vyšetření, která neprovádíme.