Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výsledky analýz, které se výrazně odlišují od referenčních intervalů, jsou telefonicky hlášeny ordinujícímu lékaři a to bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo statimovém režimu. Hodnoty výsledků, které je nutno hlásit telefonicky, jsou uvedeny v následující tabulce. Po nahlášení výsledku je v LIS uvedeno kdy, kým a komu byl výsledek hlášen. Pokud se pracovník laboratoře nedovolal, musí taktéž provést záznam do LIS.

Vyšetření Dospělí Děti Jednotka
pod nad pod nad
Na 125 155 130 150 mmol/l
K 3,0 6,0 3,0 6,0 mmol/l
Cl 85 125 85 125 mmol/l
Ca celkové 1,6 3,0 1,8 2,9 mmol/l
Mg 0,4 - - - mmol/l
Urea - 20,0 - 12,0 mmol/l
Kreatinin - 400 - 200 µmol/l
Glukóza v plazmě
Glukóza v séru
3,0 10,0  (nový nález)
20,0 (diabetici)
3,0 10,0  (nový nález)
15,0 (diabetici)
mmol/l
Bilirubin - 200 - 100
250 (děti do 2T)
µmol/l
Albumin 15 - 15 - g/l
Celk.bílkovina 35 100 - - g/l
ALT, AST - 10,0 - (>5) µkat/l
AMS v séru - 10,0 - 6,0 µkat/l
AMS v moči - 20,0 - 20,0 µkat/l
CK - 10,0 - - µkat/l
FT4 5,0 40,0 5,0 40,0 pmol/l
TSH - 50,0 0,1 15,0 mU/l
CRP - 100 - 50 mg/l
Leukocyty v moči - nad 500 - nad 300 v 1µl
Erytrocyty v moči - nad 250 - nad 100 v 1µl
NT-proBNP - Všechny zvýšené dle věkové hranice - Všechny zvýšené dle věkové hranice ng/l
Troponin T - 14 - 14 ng/l
PR3 (cANCA IgG) - 10 - 10 U/ml

 

Hematologická vyšetření (neočekávané hodnoty)

Vyšetření Dospělí Jednotka Děti
pod nad pod nad
Hemoglobin Hematokrit Leukocyty Trombocyty 80 0,27 2 100 200 0,55 20 800 g/l - 10 9 /l 10 9 /l 80 0,27 2 100 - - 20 -
APTT - poměr > 2,5 -
Protrombinový test (QUICK) INR > 5,0 (při léčbě), INR >1,5 (bez léčby) -
Trombinový čas > 180 -
D- Dimery > 1000 ug/l  FEU -
Fibrinogen <1,5 g/l -

Pozn. Ve smyslu Stanoviska ČHS ČSL JEP ke kritickým hodnotám:

  1. Kritická hodnota u hematologických vyšetření – hodnota, jejíž překročení může výrazně ovlivnit stav nemocného, případně jej ohrozit na životě. 
  2. Neočekávaná hodnota - hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu.