Skip to main content

Vyšetřování smluvními laboratořemi

Společnost má uzavřeny dohody se smluvními laboratořemi, kterým jsou zasílány vzorky na vyšetření. Při výběru smluvní laboratoře vedení laboratoře dbá na zavedený systém kvality v těchto laboratořích a přednostně vybírá laboratoře, které splňují požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013, ev. požadavky NASKL. U testů, které nejsou v laboratoři prováděny, je zajištěno primární zpracování biologického materiálu dle požadavků na preanalytickou fázi. Výsledky vyšetření provedených ve smluvní laboratoři jsou lékařům zasílány přímo z pracoviště, které vyšetření provedlo, nejsou vydávány společností  Vaše laboratoře s.r.o. V případě dohody se smluvní laboratoří zajišťují Vaše laboratoře s.r.o. distribuci výsledků ze smluvní laboratoře k rukám lékaře.

Smluvní laboratoře:
 • Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábř. 600, Zlín 760 01 (mikrobiologie, lékové hladiny, hematologie a transfúzní vyšetření)
 • Sanglab - klinická laboratoř s.r.o., Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary (mikrobiologie, speciální biochemická a imunochemická vyšetření, hematologie)
 • Cytogenetická laboratoř Brno s.r.o., Veveří 39, 602 00 Brno (EHK, cytogenetická a molekulárně biologická vyšetření)
 • SZÚ, Šrobárova 2551/48, 100 00 Praha 10 (konfirmační vyšetření HIV, HCV, HAV, Syfilis, HBV)
 • SZÚ se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava (mikrobiologie)
 • SPADIA LAB, a.s., Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava (speciální biochemická a imunochemická vyšetření)
 • MEDEOR laboratoře s.r.o., Nám. Přerovského povstání 1, Přerov 750 02 - člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Laboratoře AGEL a.s, Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín (speciální biochemická a imunochemická vyšetření)
 • MZ-biochem s.r.o., Partyzánů 2174, Uherský Brod 688 01- člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Lab Med spol. s.r.o, U Pošty 402/14, Starý Lískovec, 625 00 Brno - člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Laboratoř MDgK - plus spol. s r.o., Havránkova 49/66, 619 00 Brno - Dolní Heršpice (morfologická diagnostika) -  člen skupiny vaselaboratore.cz 
 • Bioptická laboratoř s.r.o. Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň (bioptické a cytologické vzorky)
 • Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno (onkologické vzorky)
 • Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín (speciální biochemická vyšetření)
 • Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště (biochemie a hematologie)
 • Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno (specializovaná vyšetření)
 • EUC Klinika Zlín a.s, třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín (biochemie a hematologie)
 • REPROMEDA, s.r.o., Studentská 812/6, 625 00 Brno (molekulární biologie)
 • Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00, Brno – Bohunice (specializovaná vyšetření)
 • Klinická laboratoř Svitavy s.r.o., Nádražní 1285/7, 568 02 Svitavy (specializovaná vyšetření)
 • Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba (specializovaná vyšetření)
 • AKI, spol. s.r.o., Vinohrady 476/8, 639 00 Brno (specializovaná imunologická vyšetření)
 • Další laboratoře pro provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek v rámci externího hodnocení kvality v genetice