Vyšetřování smluvními laboratořemi

Společnost má uzavřeny dohody se smluvními laboratořemi, kterým jsou zasílány vzorky na vyšetření. Při výběru smluvní laboratoře vedení laboratoře dbá na zavedený systém kvality v těchto laboratořích a přednostně vybírá laboratoře, které splňují požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013, ev. požadavky NASKL. U testů, které nejsou v laboratoři prováděny, je zajištěno primární zpracování biologického materiálu dle požadavků na preanalytickou fázi. Výsledky vyšetření provedených ve smluvní laboratoři jsou lékařům zasílány přímo z pracoviště, které vyšetření provedlo, nejsou vydávány společností  Vaše laboratoře s.r.o. V případě dohody se smluvní laboratoří zajišťují Vaše laboratoře s.r.o. distribuci výsledků ze smluvní laboratoře k rukám lékaře.

Smluvní laboratoře:
 • Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábř. 600, Zlín 760 01 (mikrobiologie, lékové hladiny, hematologie a transfúzní vyšetření)
 • Sanglab - klinická laboratoř s.r.o., Bezručova 1098/10, 360 01 Karlovy Vary (mikrobiologie, speciální biochemická a imunochemická vyšetření, hematologie)
 • CGB laboratoř a.s., Kořenského 1210/10 703 00 Ostrava - Vítkovice (molekulárně biologická a cytogenetická vyšetření)
 • Cytogenetická laboratoř Brno s.r.o., Veveří 39, 602 00 Brno (EHK, cytogenetická vyšetření)
 • SZÚ, Šrobárova 2551/48, Praha 10, 100 00 (konfirmační vyšetření HIV, HCV, HAV, Syfilis, HBV)
 • Spadia lab, a.s., SPADIA LAB, a.s., Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava (speciální biochemická a imunochemická vyšetření)
 • MEDEOR laboratoře s.r.o., Nám. Přerovského povstání 1, Přerov 75002 - člen skupiny vaselaboratore.cz (foláty v erytrocytech, aktivní B12, dysmorfní erytrocyty, beta2-mikroglobulin)
 • laboratoře AGEL a.s, Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín (speciální biochemická a imunochemická vyšetření)
 • MZ-biochem s.r.o., Partyzánů 2174, Uherský Brod 68801- člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Lab Med spol. s.r.o, U Pošty 402/14, Starý Lískovec, 625 00 Brno - člen skupiny vaselaboratore.cz (biochemická a hematologická vyšetření)
 • Laboratoř Mikrochem, V. Nezvala 984/2, 772 00 Olomouc (mikrobiologická vyšetření)
 • Středomoravská nemocniční, a.s. Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, Přerov 751 52 (klinická biochemie, hematologie a transfúzní vyšetření) – člen skupiny laboratoří Agel a.s.
 • Aeskulab Ostrava, Junácká 1077/110, Ostrava- Stará Bělá 72400 (laboratoř klinické biochemie a hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie) 
 • Nemocnice Kyjov p.o., Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov (laboratoř klinické biochemie a hematologie (mezilaboratorní kontrola systému EHK )
 • Laboratoř MDgK-plus , Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice (morfologická diagnostika) -  člen skupiny vaselaboratore.cz 
 • Bioptická laboratoř s.r.o. Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň (bioptické a cytologické vzorky)
 • Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno (onkologické vzorky)
 • Další laboratoře pro provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek v rámci externího hodnocení kvality v genetice