Konzultační činnost laboratoře

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Konzultanti - biochemie

 

Konzultanti - hematologie

 

Konzultanti - imunochemie

 • RNDr. Šárka Valčíková vedoucí imunoanalytické laboratoře
  valcikova [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Mobil: 606 644 968
 • Mgr. Petra Lučná zástupce vedoucího imunoanalytické laboratoře
  lucna [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Mobil: 727 901 241
 

Konzultanti -  mikrobiologie a serologie

 • Mgr. Dana Jurčová vedoucí mikrobiologické laboratoře
  jurcova [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Telefon: 571 666 320
  Mobil: 724 338 997
 • Mgr. Petra Šišková, Ph.D. odborný analytik, zástupce vedoucího mikrobiologické laboratoře
  siskova [AT] vaselaboratore [DOT] cz
  Mobil: 724 338 997
 

Konzultanti - bioptická a cytologická patologie

 

Konzultanti - molekulární biologie

 

Konzultanti - cytogenetika

 

Konzultanti - průtoková cytometrie a imunologie

 

Konzultanti - odběry krve, logistika