Skip to main content

Konzultační činnost laboratoře

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

Konzultanti - biochemie

 • RNDr. Václav Malínek vedoucí laboratoře klinické biochemie a hematologie

  Mobil: 602 542 214
 • Ing. David Lučný zástupce vedoucího laboratoře

  Mobil: 606 732 252
 • RNDr. Ivona Vašková odborný analytik

  Telefon: 571 666 330
 • MUDr. Jiří Sýkora klinický biochemik

  Telefon: 571 666 330
 • RNDr. Hana Bortlová odborný analytik

  Telefon: 571 666 330
 • Mgr. Marek Švesták, Ph.D. odborný analytik

  Telefon: 571 666 317
  Mobil: 702 192 418
 

Konzultanti - hematologie

 • MUDr. Milan Pacejka garant odbornosti č. 818

  Telefon: 577 212 777
 

Konzultanti - imunochemie

 • RNDr. Šárka Valčíková vedoucí imunoanalytické laboratoře

  Mobil: 606 644 968
 • Mgr. Petra Lučná zástupce vedoucího imunoanalytické laboratoře

  Mobil: 727 901 241
 

Konzultanti -  mikrobiologie a serologie

 • Mgr. Dana Jurčová vedoucí mikrobiologické laboratoře

  Telefon: 571 666 320
  Mobil: 724 338 997
 • Mgr. Petra Šišková, Ph.D. odborný analytik, zástupce vedoucího mikrobiologické laboratoře

  Mobil: 724 338 997
 

Konzultanti - bioptická a cytologická patologie

 • MUDr. Pavel Salajka vedoucí laboratoře BIOS

  Telefon: 571 666 351
 • MUDr. Dagmar Dolinská zástupce vedoucího laboratoře

 

Konzultanti - molekulární biologie

 

Konzultanti - cytogenetika

 • RNDr. Radka Rychlíková vedoucí cytogenetické laboratoře

  Mobil: 602 573 707
 

Konzultanti - průtoková cytometrie a imunologie

 

Konzultanti - odběry krve, logistika

 • Vanda Stloukalová, DiS hlavní laborant

  Telefon: 571 666 318
  Mobil: 736 503 353