Skip to main content

Upozornění pro rodiče dětí

U dětí do 15 let vyžadujeme u odběru vždy doprovod dospělé osoby. U dětí 15+ doporučujeme doprovod dospělé osoby pro případ nečekaných komplikací.

Odběry krve ze žíly u dětí v předškolním věku (do 6 let včetně) bez indikace lékařem nelze provést. Platí i pro samoplátce, jinými slovy – může být samoplátce, ale musí mít žádanku s razítkem pediatra.

V případě, že si odběrový pracovník není jist, že odběr dítěte zvládne bez komplikací (typicky u špatné viditelnosti žil nebo nezvladatelné dítě, nespolupracující rodič atp.) může dítě i s doprovodem odeslat k odběru k ošetřujícímu pediatrovi.