Skip to main content

Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku = čas zadání požadavku do LISu, čas potvrzení výsledků a jeho podepsání a čas tisku (je uveden na každém výsledkovém listu).   

Časová dostupnost výsledků jednotlivých vyšetření tzv. Doba odezvy je uvedena u daného vyšetření v kapitole Seznam vyšetření.