• Druh veličiny: Čas
 • Materiál: Plazma
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

Protrombinový test patří mezi skupinové koagulační testy.

Monitoruje zevní koagulační systém (tj. faktory VII, X, II, ale i faktor V a fibrinogen). Po přidání tkáňového tromboplastinu a Ca2+ k testované plazmě měříme čas, který je potřebný k vytvoření koagula. Výsledky se vyjadřují v sekundách, jako poměr R časů testované plazmy a plazmy normálu, jako početní zlomek normální hodnoty, nejčastěji jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr). INR = R^ISI, kde ISI je mezinárodní index citlivosti. INR slouží k vyjadřování výsledků PT u pacientů léčených antagonisty vitamínu K kumariny. Prodloužení časů je při nedostatku faktorů zevní koagulační cesty, u léčby antagonisty vitamínu K, u DIC, v přítomnosti inhibitorů, u jaterních onemocnění.

 

Přístroj/výrobce

Sysmex CA 1500, Sysmex CA 500/Siemens

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČHS

Zvýšené hodnoty

 • DIC (u 75 % nemocných)
 • deficience vitaminu K
 • FDP
 • fibrinogemie
 • deficience faktoru X, V a faktorů protrombinového komplexu
 • Willebrandova choroba
 • hemofilie A, B
 • jaterní choroby
 • tyreotoxikóza aj.,
 • fyziologicky u novorozenců

Snížené hodnoty

 • lékové
 • DIC (u 25 % nemocných)
 • dlouhá komprese při odběru
 • tělesné cvičení
 • těhotenství
 • obezita
 • hemolýza

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved