Skip to main content
  • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace, Podíl hmotnostní a látkové koncetrace
  • Materiál: Moč
  • Jednotka: mg/den, g/mol

Albumin v moči je časnou známkou dysfunkce glomerulární filtrace. Vyšetření je indikováno v případě, že je bílkovina v moči negativní.

Stanovení nelze provádět, pokud má pacient aktivní uroinfekci. Albumin v moči je důležitým markerem poukazujícím na generalizovanou cévní hyperpermeabilitu. Přetrvávající přítomnost albuminu v moči označovaná jako mikroalbuminurie je projevem generalizovaných patologických procesů, které poškozují cévní systém a signalizují rozvoj onemocnění, jako jsou diabetes mellitus I. a II. typu, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění.

Vzhledem k odlišnostem ve vylučování albuminu močí je vhodné vyšetření opakovat 3x. Pro diagnózu mikroalbuminurie svědčí alespoň 2 pozitivní výsledky.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Doporučení ČSKB

Referenční hodnoty

Albumin v moči

<30 mg/den
Poměr ACR
Ženy > 18 let <3,5 g/mol
Muži > 18 let <2,5 g/mol

Zvýšené hodnoty

  • první stadium diabetické nefropatie