• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
  • Materiál: Moč
  • Jednotka: mg/l

Albumin v moči je časnou známkou dysfunkce glomerulární filtrace. Vyšetření je indikováno v případě, že je bílkovina v moči negativní.

Stanovení nelze provádět, pokud má pacient aktivní uroinfekci. Albumin v moči je důležitým markerem poukazujícím na generalizovanou cévní hyperpermeabilitu. Přetrvávající přítomnost albuminu v moči označovaná jako mikroalbuminurie je projevem generalizovaných patologických procesů, které poškozují cévní systém a signalizují rozvoj onemocnění, jako jsou diabetes mellitus I. a II. typu, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Doporučení ČSKB

Referenční hodnoty

<30 mg/den

Zvýšené hodnoty

  • první stadium diabetické nefropatie