• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Materiál: Sérum
 • Jednotka: g/l

C4 je základní složkou komplementového systému obrany organismu proti infekci. C4 složka komplementu usnadňuje fagocytózu tím, že opsonizuje cizorodé částice (antigeny) přes komplementové receptory. Je proteinem akutní fáze.

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott,

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Orientační rozmezí hodnot (Průša R. a kolektiv)

Referenční hodnoty

1 – 60 let 0,15 – 0,39 g/l

Zvýšené hodnoty

 • Při reakci akutní fáze (hladina se mírně zvýší u bakteriálních infekcí, traumat, pooperačně, u malignit spojených s nekrózou tkání).

Snížené hodnoty

 • systémový lupus erythematodes (SLE)
 • akutní postinfekční glomerulonefritida
 • vaskulitida
 • snížená syntéza v játrach
 • polyartiritida
 • hepatitida B
 • malnutrice, kryoglobulinemie
 • akutní postinfekční glomerulonefritida,,,,,, pokles obranyschopnosti