Skip to main content
  • Materiál: sérum

Imunofixace doplňuje vyšetření ELFO bílkovin ve smyslu průkazu a typizace paraproteinu.

Jedná se o dvoukrokovou metodu. V prvním kroku jsou elektroforeticky rozděleny bílkoviny na jednotlivé frakce v agarózovém gelu. V druhém kroku se bílkoviny fixují pomocí antisér a vizualizují. Laboratoř standardně používá antiséra proti těžkým řetězcům anti-IgG, anti-IgA a anti-IgM a proti lehkým řetězcům anti-kappa a anti-lambda.

Poznámka

Pro kvantifikaci paraproteinu je nutné provést ELFO bílkovin a stanovit celkovou bílkovinu v séru.

V případě samostatného požadavku na imunofixaci je standardně doplněna elektroforéza sérových bílkovin, kvantitativní stanovení IgG, IgM a IgA.

Imunofixace je automaticky doplněna při abnormálním nálezu v elektroforetickém obraze bílkovin.

Přístroj/výrobce

Interlab G26/Interlab

Doba odezvy

cca 1x za 1-2 týdny (neprovádí se statimově)

Interpretace výsledku

Výsledek je vydán v textové podobě. Uplatnění v diagnostice mnohočetného myelomu a dalších monoklonálních gamapatií.