• Druh veličiny: Látková koncentrace
  • Materiál: Plasma
  • Jednotka: mmol/l

Laktát patří mezi hydroxykyseliny. Vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy LDH, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy.

Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání. Obvyklou příčinou zvýšení laktátu a pyruvátu v krvi je anoxie, vznikající z různých důvodů, jakými jsou šok, pneumonie a kongestivní srdeční selhání. Laktátová acidóza může provázet renální selhání a leukémii. Pomocí stanovení laktátu lze posuzovat acidobazický stav a diagnostikovat a léčit laktátovou acidosu (abnormálně zvýšená kyselost v krvi).

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

statim 60 minut, rutina 24 hod

Zdroj

Encyklopedie laboratorní medicíny

Referenční hodnoty

0,5 – 2,2 mmol/l

Zvýšené hodnoty

  • metabolická onemocnění
  • infekce
  • nadměrná fyzická zátěž
  • onemocnění plic
  • porucha jater

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved