• Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
  • Materiál: Sérum
  • Jednotka: µkat/l

LD (laktátdehydrogenáza) je buněčný enzym, který se vyskytuje v cytoplazmě všech buněk.

Je katalyzátorem reverzibilní oxidace L-laktátu na pyruvát, jako koenzym při tom využívá NAD+. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát v posledním kroku anaerobní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer, tvořený jedním nebo dvěma různými typy podjednotek. Různá kombinace podjednotek H a M má za následek existenci pěti izoenzymů. Jednotlivé tkáně se liší jejich poměrným zastoupením. Stanovení aktivity se využívá hlavně k posouzení onemocnění myokardu, jater a hemolytických anemií.

 

Přístroj/výrobce

Alinity, Architect/Abbott, Cobas/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Tietz Textbook of Clinical Biochemistry

Referenční hodnoty

0 – 4 dny
4 – 10 dní
10 dní – 2 roky
2 – 12 let
12 – 60 let
60 – 90 let
> 90 let
4,8 – 12,9 µkat/l
9,1 – 33,3 µkat/l
3,0 – 7,2 µkat/l
1,8 – 4,9 µkat/l
1,7 – 3,2 µkat/l
1,8 – 3,5 µkat/l
1,7 – 4,7 µkat/l

Zvýšené hodnoty

  • Nejvyšší hodnoty u megaloblastické anémie
  • diseminovaného karcinomu a při šoku
  • střední zvýšení při svalových nemocech
  • nefrotickém syndromu a cirhóze
  • mírné zvýšení provází srdeční nebo plicní infarkt
  • leukémii
  • hemolytickou anémii a nevirové hepatitidy

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved